Καλές Πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα ανακαλύψετε επιτυχημένες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Women4IT — Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών στον ψηφιακό τομέα

Με όραμα την ανάδειξη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες στον τεχνολογικό τομέα...

Μαραθώνιοι ανάπτυξης εφαρμογών DigiEduHack

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την...

Ινστιτούτο για το Μέλλον (IFF)- ένα ερευνητικό κέντρο για τις αναδυόμενες  τεχνολογίες  

Το «Ινστιτούτο για το Μέλλον»  (The Institute For the Future -IFF) είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)...

Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της DG CONNECT, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών...

Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Tα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες...

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να αναπτύξει και να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο...

Προγράμματα επιμόρφωσης για το Δημόσιο Τομέα

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αποτελεί η ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων...

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week) είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο, με κύριο στόχο να...

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT Digital)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ – European Institute Innovation & Technology) είναι ένας ανεξάρτητος ευρωπαϊκός φορέας με οκτώ...

Αποτελέσματα 49 έως 57 από 57