Εργαλεία

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε εργαλεία προκειμένου να αξιολογήσετε το επίπεδο γνώσης των ψηφιακών σας δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Youth Toolkit: Ένα εργαλείο στη διάθεση των νέων

Ψηφιακός χάρτης πορείας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: πώς λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί — και πώς να το διορθώσει από...

Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSF)

Το ECSF αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής αντίληψης των ρόλων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που χρησιμοποιούνται από και...

Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp)

Το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες, γνωστό και ως DigComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών...

Σύντομα μαγνητοσκοπημένα μαθήματα για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων σε ΜμΕ

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικών Ικανοτήτων προσφέρει μια κοινή γλώσσα για τους επαγγελματίες στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των...

e-CF Explorer: ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τους επαγγελματίες ΤΠΕ

Με στόχο την αύξηση της προβολής και της προσβασιμότητας του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακών ικανοτήτων (e-CF), η Ένωση Επαγγελματιών ΤΠΕ στην...

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SELFIE

Ένα δωρεάν εργαλείο για τα σχολεία, τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην κατανόηση της μάθησης στην ψηφιακή εποχή.

Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)

Έναν σύνθετο δείκτη, ο οποίος αξιολογεί τις ψηφιακές επιδόσεις των κρατών μελών της ΕΕ, παρακολουθεί και απεικονίζει την πρόοδο που...

Εκπαίδευση ενηλίκων και COVID-19: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε άλλους συναφείς...

Αξιολόγησε τις ψηφιακές σου δεξιότητες: Ένα νέο εργαλείο από την Ε.Ε.

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις...

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 10