Επικοινωνία

Φραγκούδη 11 & Αλ.Πάντου, 101 63, Καλλιθέα

Τηλ. 210 9098760 – 61