Ευρωπαϊκές Δράσεις

Πρωτοβουλίες και δράσεις των Εθνικών Συμμαχιών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια

Καθώς οι κυβερνοαπειλές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί δραματικά  η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανθεκτική και να ενισχύσει τις ικανότητές της...

Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 έχουν ως στόχο να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τα έργα και τις πρωτοβουλίες που...

Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη Τεχνητή Νοημοσύνη

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ενημέρωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής, προσέγγισης και αντίδρασης στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ψηφιακός μετασχηματισμός και αναβάθμιση δεξιοτήτων στην Ευρώπη

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες πτυχές της καθημερινής μας ζωή όπως εργασία, αθλητισμός, ψυχαγωγία, οικονομία, κοινωνική διαβίωση. Ταυτόχρονα...

Ενδυναμώνοντας τη χρήση βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στην Ευρώπη

Με επίκεντρο τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, η Ευρωπαική Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση (Digital Skills & Jobs...

Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC JU)

Με όραμα την ανάδειξη της ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), τα ενωσιακά θεσμικά όργανα και τα...

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 1975 μετά από συμφωνία μεταξύ...

Ανακαλύψτε τη δουλειά των ονείρων σας στο ψηφιακό τομέα

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση σε συνεργασία με τις Εθνικές Συμμαχίες των κρατών μελών της...

CHAISE: Μία πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τεχνολογίες Blockchain

Μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, η οποία πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση του αντικτύπου της τεχνολογίας blockchain και στη θωράκιση του...

All Digital

Το All Digital, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει  πρωταρχικό σκοπό κάθε ευρωπαίος πολίτης να...

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 10