Ευρωπαϊκές Δράσεις

Πρωτοβουλίες και δράσεις των Εθνικών Συμμαχιών άλλων κρατών μελών της Ε.Ε.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

CHAISE: Μία πρωτοβουλία της ΕΕ για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις τεχνολογίες Blockchain

Μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, η οποία πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση του αντικτύπου της τεχνολογίας blockchain και στη θωράκιση του...

All Digital

Το All Digital, μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων, έχει  πρωταρχικό σκοπό κάθε ευρωπαίος πολίτης να...

Αποτελέσματα 1 έως 2 από 2