Το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έναν δημόσιο διάλογο με τα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συνδράμουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση και να βοηθούν τους πολίτες να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι ο σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων πολιτικής της ΕΕ για την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες με τη σειρά τους θα επιφέρουν απτές αλλαγές και θα συμβάλουν στους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας. Ο διάλογος αποτελεί απάντηση στο αίτημα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. φον ντερ Λάιεν για την προσοχή των κορυφαίων ηγετών στο αυξανόμενο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν εμπειρίες, ορθές πρακτικές και διδάγματα από τις δράσεις, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις τους στην ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες. Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται η προσέγγιση του συνόλου της διακυβέρνησης και του συνόλου της κοινωνίας. Κάθε χώρα της ΕΕ έχει ορίσει έναν εθνικό συντονιστή ο οποίος εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων, οργανισμών και πρωτοβουλιών, όπως οι εθνικές συμμαχίες για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι εθνικοί συντονιστές παρουσίασαν ορθές πρακτικές και στρατηγικές που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Μεταξύ άλλων, η Εσθονία παρουσίασε την Ακαδημία Τεχνολογιών Πληροφορικής, (IT Academy) η Σλοβακία ανέφερε το IT Fitness Test και ο ιδρυτής της πρωτοβουλίας Czechitas Dita Formánková παρουσίασε το έργο της κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Τσεχική Δημοκρατία.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον διαρθρωμένο διάλογο διατίθενται στον ιστότοπο του σχεδίου δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.

Η ευρωπαική πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση, Digital Skills & Jobs Platform, παρέχει έναν κατάλογο δεκάδων πρόσθετων ορθών πρακτικών και μια επισκόπηση των εθνικών στρατηγικών που σχετίζονται με τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Αναδημοσίευση κειμένου: Structured Dialogue on digital education and skills. Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Βασικά προγράμματα και προσόντα