Εθνική Συμμαχία

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση είναι ένας συνασπισμός οργανισμών, προερχόμενων από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών με στόχο την μείωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική κοινωνία.

Αποστολή

Αποστολή της Εθνικής Συμμαχίας είναι μέσα από τη συνεργασία των μελών της η δημιουργία δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέλη

Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε μέτοχο ενστερνίζεται τους σκοπούς και τους στόχους της.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρατηγικά Κείμενα

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας

Με όραμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών προς όφελος της…