Εθνική Συμμαχία

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση είναι ένας συνασπισμός οργανισμών, προερχόμενων από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών με στόχο την μείωση του ψηφιακού χάσματος και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική κοινωνία.

Αποστολή

Αποστολή της Εθνικής Συμμαχίας είναι μέσα από τη συνεργασία των μελών της η δημιουργία δράσεων με σκοπό την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέλη

Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε μέτοχο ενστερνίζεται τους σκοπούς και τους στόχους της.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Στρατηγικά Κείμενα

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda)

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda) είναι ένα πενταετές σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου πολίτες και…

Σύμφωνο για τις Δεξιότητες

Η πρωτοβουλία «Σύμφωνο για τις δεξιότητες» (Pact for Skills) που παρουσιάστηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2020,…