Ιδέες

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαβάστε για καλές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε, μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Καλές Πρακτικές

Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της DG CONNECT, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών…

Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Tα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες…

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να αναπτύξει και να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο…

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αξιολόγησε τις ψηφιακές σου δεξιότητες: Ένα νέο εργαλείο από την Ε.Ε.

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις…