Ιδέες

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαβάστε για καλές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε, μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Καλές Πρακτικές

Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Tα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες…

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να αναπτύξει και να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο…

Προγράμματα επιμόρφωσης για το Δημόσιο Τομέα

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αποτελεί η ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων…

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νομικό πλαίσιο

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συστάθηκε και οργανώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018 (ΦΕΚ Β’…

Δράσεις της Ε.Ε. για τη βελτίωση των χαμηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων στηρίζει τα κράτη μέλη της στην προσπάθειά τους να μειώσουν…

Επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp)- έκδοση 2.2

Γνωστό σε όλους και ως DigComp, είναι ένα εργαλείο ταξινόμησης των ψηφιακών δεξιοτήτων και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς…