Ιδέες

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαβάστε για καλές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε, μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Καλές Πρακτικές

Η πρωτοβουλία «Girls Go Circular» (Εκπαίδευση κοριτσιών στην Κυκλική Μάθηση)

Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας «Girls Go Circular» είναι η κατάρτιση κατ’ ελάχιστον 40.000 κοριτσιών, ηλικίας 14-19 ετών, σε ολόκληρη την…

Διαγωνισμός Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Θεσμός των Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιβραβεύει φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει…

GEIGER — μία λύση για την κυβερνοασφάλεια των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων

Το έργο «GEIGER» αναπτύχθηκε για την υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, ώστε να προστατεύονται από περιστατικά…

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IBM SkillsBuild: Ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους

Η IBM SkillsBuild χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για τα άτομα που αναζητούν ψηφιακές δεξιότητες και ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους στη…

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SOS

Ουσιαστικά, επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν τον βαθμό ευαισθητοποίησής τους στους κινδύνους που αναδύονται κατά τη χρήση των ΤΠΕ στο…