Ιδέες

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαβάστε για καλές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε, μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Καλές Πρακτικές

Το πρόγραμμα «StepByTech» («Βαδίζοντας με την Τεχνολογία») — Πορτογαλία

Η Λισαβόνα έχει εξελιχθεί σε πρότυπο πόλης τόσο για εργασία όσο και για διαβίωση, με την εξ αποστάσεως και την…

Ο Κώδικας “Blue Ant” — Ισπανία

Η εκμάθηση προγραμματισμού σε νεαρή ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων της σύγχρονης εποχής, οι οποίες πρέπει να…

Η Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 – Αυστρία

Η πρωτοβουλία Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 (Α1 Senior Academy) της Αυστρίας απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών, με στόχο…

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations (DigCompOrg) – προσαρμογή στα ελληνικά

Η έκδοση αυτή αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational…

Οδηγός του ΣΕΒ για την Κυβερνοασφάλεια

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων δημοσίευσε τον Οδηγό Κυβερνοασφάλειας με στόχο να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να προστατεύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις…