Ιδέες

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαβάστε για καλές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε, μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Καλές Πρακτικές

Πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε ψηφιακά επαγγέλματα

Μια ορθή πρακτική σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της διαθεσιμότητας περιόδων πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα και την παροχή…

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ψηφιακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα

Πρόκειται για  μια πρωτοβουλία αναβάθμισης των δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),  μέλος της  Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας  για τις Ψηφιακές Δεξιότητες…

Πρόγραμμα DISC – Ψηφιακές δεξιότητες για την Ένταξη και τoν Ενεργό Πολίτη

Στο έργο DISC συμμετέχουν 5 εταίροι από τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία για την…

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Youth Toolkit: Ένα εργαλείο στη διάθεση των νέων

Ψηφιακός χάρτης πορείας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: πώς λειτουργεί, γιατί δεν λειτουργεί — και πώς να το διορθώσει από…

Ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ECSF)

Το ECSF αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής αντίληψης των ρόλων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που χρησιμοποιούνται από και…