Ιδέες

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση υποστηρίζει τους πολίτες και τους φορείς προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Διαβάστε για καλές πρακτικές που μπορείτε να ακολουθήσετε, μάθετε για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp) και αξιολογήστε το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σας.

Καλές Πρακτικές

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» — Πορτογαλία

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» έχει σχεδιαστεί για την εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, μέσω μαθημάτων που…

«3η e-λικία: Ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων»

Η πρωτοβουλία “3η e-λικία: Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων” στοχεύει  στην προσαρμογή  της ατομικής εκπαίδευσης και την εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους…

DigiAcademy — Ιρλανδία, Κροατία, Ισπανία, Σουηδία και Γαλλία

Η πλατφόρμα DigiAcademy αποτελεί μια πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σχεδιάστηκε από κοινού από άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας,…

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IBM SkillsBuild: Ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους

Η IBM SkillsBuild χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για τα άτομα που αναζητούν ψηφιακές δεξιότητες και ενισχύουν την απασχολησιμότητά τους στη…

Εργαλείο αυτοαξιολόγησης SOS

Ουσιαστικά, επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογούν τον βαθμό ευαισθητοποίησής τους στους κινδύνους που αναδύονται κατά τη χρήση των ΤΠΕ στο…