Καλές Πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα ανακαλύψετε επιτυχημένες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Greek Innovation Lab For Women (#GIL4W)

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο 2021 και αποτελεί μια συμφωνία συνεργασίας είκοσι φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα...

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Υπηρεσίες

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναφέρεται στην ανάπτυξη (development), πραγμάτωση (implementation), λειτουργία (operation), συντήρηση (maintenance)...

Πρωτοβουλία DigiLernSicher: Εξειδικευμένη Εκπαίδευση στην Ασφάλεια μέσω Ψηφιακών Εργαλείων

Η πρωτοβουλία DigiLernSicher στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση  ώστε να μάθουν πώς να...

Πρωτοβουλία «Έξυπνη Λετονία» («Smart Latvia») – Στήριξη του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΜΜΕ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της Λετονίας: και η ψηφιοποίηση θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της να...

Πρωτοβουλία «Υπολογιστική Σκέψη» (Computational Thinking Programme)

Η πρωτοβουλία «Υπολογιστική Σκέψη» είναι μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ της Διεύθυνσης Ψηφιακού Αλφαβητισμού και Εγκάρσιων Δεξιοτήτων (Directorate for Digital Literacy...

Ετήσιο Λετονικό Βραβείο ΤΠΕ “Platinum Mouse Award” / Κατηγορία Best e-Teacher

Το ετήσιο Λετονικό Βραβείο ΤΠΕ "Platinum Mouse Award” / Κατηγορία Best e-Teacher απονέμεται από το 2007 και στοχεύει στον εντοπισμό...

Το πρόγραμμα «StepByTech» («Βαδίζοντας με την Τεχνολογία») — Πορτογαλία

Η Λισαβόνα έχει εξελιχθεί σε πρότυπο πόλης τόσο για εργασία όσο και για διαβίωση, με την εξ αποστάσεως και την...

Ο Κώδικας “Blue Ant” — Ισπανία

Η εκμάθηση προγραμματισμού σε νεαρή ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων της σύγχρονης εποχής, οι οποίες πρέπει να...

Η Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 – Αυστρία

Η πρωτοβουλία Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 (Α1 Senior Academy) της Αυστρίας απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών, με στόχο...

Ψηφιακή απασχόληση (Empleando Digital) – Ισπανία

Ο οργανισμός Fundación Secretariado Gitano και ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίζονται ως φορείς του λεγόμενου Τρίτου Τομέα ή αλλιώς του...

Ψηφιακή Μέριμνα I & II: Δράσεις για την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα

Η βασική στόχευση τους ήταν να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των σύγχρονων ψηφιακών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε...

Αποτελέσματα 1 έως 12 από 69