Καλές Πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα ανακαλύψετε επιτυχημένες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» — Πορτογαλία

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» έχει σχεδιαστεί για την εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, μέσω μαθημάτων που...

«3η e-λικία: Ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων»

Η πρωτοβουλία "3η e-λικία: Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων" στοχεύει  στην προσαρμογή  της ατομικής εκπαίδευσης και την εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους...

DigiAcademy — Ιρλανδία, Κροατία, Ισπανία, Σουηδία και Γαλλία

Η πλατφόρμα DigiAcademy αποτελεί μια πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σχεδιάστηκε από κοινού από άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας,...

Πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια ημέρα» (Engenheiras por 1 dia) — Πορτογαλία

Πορτογαλική πρωτοβουλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότιμης πρόσβασης σε μαθήματα μηχανικής και τεχνολογίας για όλους.

Σχέδιο Μετάβασης στην Ψηφιακή Εκπαίδευση — Πορτογαλία

Το Πορτογαλικό πρόγραμμα "Programa Operacional Capital Humano (POCH)" επενδύει στην ψηφιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος για...

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολείο Δεδομένων» της Repsol (Repsol Data School) – Ισπανία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχολείο Δεδομένων» της Repsol αποτελεί δράση ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιοποίησης της Repsol και σκοπός...

Η πρωτοβουλία «Open the Box» (Διευρύνετε τους ορίζοντές σας) — Ιταλία

Η πρωτοβουλία «Open the Box», που θα μπορούσε να αποδοθεί στα Ελληνικά ως πρωτοβουλία «Διευρύνετε τους ορίζοντές σας», ξεκίνησε στην...

Digipädevusmudelid, το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων της Εσθονίας

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων συγκαταλέγεται στις βασικές δεξιότητες στις οποίες επικεντρώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα της Εσθονίας. Μάλιστα με στόχο...

Η πρωτοβουλία «Παραμύθια του κυβερνοχώρου» (Cyber Fairy Tales) – Τσεχική Δημοκρατία

Η πρωτοβουλία «Παραμύθια του κυβερνοχώρου» ξεκίνησε το 2021 και είναι το αποτέλεσμα μίας μακροχρόνιας δράσης που πραγματοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες και...

Η πρωτοβουλία «PIX» — Γαλλία

Πρόκειται για μία δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα,  προσβάσιμη από όλους με σκοπό την αξιολόγηση, ανάπτυξη και πιστοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη...

Γυναίκα Μηχανικός της Χρονιάς — Σλοβενία

Κάθε χρόνο στη Σλοβενία διεξάγεται η εκδήλωση «Γυναίκα Μηχανικός της Χρονιάς», μία πρωτοβουλία προσέλκυσης περισσότερων κοριτσιών σε τομείς STEM. Ο...

Αποτελέσματα 1 έως 12 από 38