Καλές Πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα ανακαλύψετε επιτυχημένες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Η πλατφόρμα «Ψηφιακή Συμπερίληψη» (Digitalno vključeni) – Σλοβενία

Η πλατφόρμα «Ψηφιακή Συμπερίληψη» (Digitalno vključeni) αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα του είδους της στη Σλοβενία, η οποία συμβάλλει στη βελτίωση...

Η πρωτοβουλία «You Employed» («Ένταξη στην απασχόληση») της Generation Ιρλανδία

Η πρωτοβουλία «Ένταξη στην απασχόληση» (You Employed) της φιλανθρωπικής οργάνωσης Generation Ireland αποσκοπεί στην κάλυψη του χάσματος μεταξύ των δυσανάλογων...

Η Χάρτα «DiversIT» 

Η Χάρτα DiversIT είναι μια πιστοποίηση 3 βαθμίδων που έχει ως στόχο να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στο...

Πρωτοβουλία BayCode – Σχολείο Ψηφιακής Ένταξης ReDI — Γερμανία

Το Σχολείο Ψηφιακής 'Ενταξης ReDI (από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων ‘readiness’ (ετοιμότητα) και ‘digital integration’ (ψηφιακή ένταξη)) είναι ένα μη...

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης της Google — Πορτογαλία

Το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης της Google (Google Professional Certificate Program) είναι μια Πορτογαλική πρωτοβουλία που διατίθεται μέσω της πλατφόρμας ανοικτών...

Η πρωτοβουλία «FutureLab50+» – Κάτω Χώρες

Η πρωτοβουλία «FutureLab50+» αναδείχθηκε μέσω της συνεργασίας του Ιδρύματος JobOn με τους δήμους του Ρότερνταμ και της Ουτρέχτης και συνιστά...

Η πρωτοβουλία «Let’s Click on Romania»

Ένα έργο κοινωνικής και κυκλικής οικονομίας επικεντρώθηκε στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην εκπαίδευση και στη στήριξη της δημιουργίας θέσεων...

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» — Πορτογαλία

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα «ubbu» έχει σχεδιαστεί για την εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, μέσω μαθημάτων που...

«3η e-λικία: Ψηφιακή ενδυνάμωση των ηλικιωμένων»

Η πρωτοβουλία "3η e-λικία: Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων" στοχεύει  στην προσαρμογή  της ατομικής εκπαίδευσης και την εξατομικευμένη υποστήριξη προς τους...

DigiAcademy — Ιρλανδία, Κροατία, Ισπανία, Σουηδία και Γαλλία

Η πλατφόρμα DigiAcademy αποτελεί μια πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, η οποία σχεδιάστηκε από κοινού από άτομα με ανάγκες προσβασιμότητας,...

Πρωτοβουλία «Μηχανικοί για μια ημέρα» (Engenheiras por 1 dia) — Πορτογαλία

Πορτογαλική πρωτοβουλία για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ισότιμης πρόσβασης σε μαθήματα μηχανικής και τεχνολογίας για όλους.

Σχέδιο Μετάβασης στην Ψηφιακή Εκπαίδευση — Πορτογαλία

Το Πορτογαλικό πρόγραμμα "Programa Operacional Capital Humano (POCH)" επενδύει στην ψηφιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών ως αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος για...

Αποτελέσματα 13 έως 24 από 57