Καλές Πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα ανακαλύψετε επιτυχημένες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Ο Κώδικας “Blue Ant” — Ισπανία

Η εκμάθηση προγραμματισμού σε νεαρή ηλικία συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων της σύγχρονης εποχής, οι οποίες πρέπει να...

Η Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 – Αυστρία

Η πρωτοβουλία Ακαδημία Τρίτης Ηλικίας Α1 (Α1 Senior Academy) της Αυστρίας απευθύνεται σε άτομα άνω των 60 ετών, με στόχο...

Ψηφιακή απασχόληση (Empleando Digital) – Ισπανία

Ο οργανισμός Fundación Secretariado Gitano και ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός αναγνωρίζονται ως φορείς του λεγόμενου Τρίτου Τομέα ή αλλιώς του...

Ψηφιακή Μέριμνα I & II: Δράσεις για την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού στην εκπαιδευτική κοινότητα

Η βασική στόχευση τους ήταν να ενισχυθεί η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των σύγχρονων ψηφιακών μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε...

Digidelcenter Härnösand — Σουηδία

To Digidelcenter στο δήμο Härnösand της Σουηδίας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης της ψηφιοποίησης στην πόλη. Προσφέρει ψηφιακές...

Women in Tech: Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 500 άνεργων γυναικών ηλικίας 25-45 ετών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Women in Tech απευθύνθηκε σε πεντακόσιες (500) άνεργες γυναίκες ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένες στο μητρώο της Δημόσιας...

Διαδικτυακή αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας επιχειρήσεων μέσω των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ)

Μέσω του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), σχεδιάστηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, απευθυνόμενο σε...

OnlineHE- Πρακτικός οδηγός eLearning στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη να βελτιωθεί η ποιότητα των προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να καλυφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων,...

Social Warning (Κοινωνική προειδοποίηση) – Ιταλία

Το Social Warning είναι ένα έργο που φέρνει το θέμα της ψηφιακής ευαισθητοποίησης στα σχολεία μέσω ενός δικτύου νέων εθελοντών...

Η πρωτοβουλία ABZ*Digi Cafés στην Αυστρία

Μία πρωτοβουλία της ένωσης ABZ* Austria που προωθεί την ειδική κατάρτιση και τη μάθηση μεταξύ ομότιμων, στα ψηφιακά εργαλεία. Η...

Η πρωτοβουλία Simbioza Mobiln@ – μία αίθουσα διδασκαλίας σε τροχούς

Η πρωτοβουλία Simbioza Mobiln@ —αίθουσα διδασκαλίας σε τροχούς — αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ηλικιωμένων, εστιάζοντας...

Η πρωτοβουλία «SparkDigiGirls» — Λιθουανία

Στόχος της πρωτοβουλίας «SparkDigiGirls» είναι να ενθαρρύνει τις νέες γυναίκες να εξερευνήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Τεχνητή...

Αποτελέσματα 13 έως 24 από 73