Στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης, η ενσωμάτωση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια πρωτοποριακή προσέγγιση. Το πρόγραμμα GIS for Schools αποτελεί μια πρωτοβουλία της Marathon Data Systems για Ελλάδα και Κύπρο, η οποία υποστηρίζει και διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής με πλήρη εξειδίκευση και τεχνογνωσία πλέον των σαράντα (40) ετών στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Το πρόγραμμα είναι σε ευθυγράμμιση με την ομάδα στόχο της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση καθώς αφορά  στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των  εκπαιδευτικών και μαθητών.

Από το 2017 που ξεκίνησε το  πρόγραμμα έως σήμερα,  δεκάδες σχολεία συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εκατοντάδες μαθητές από κάθε γωνιά της Ελλάδος έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, εκπαιδευτικό υλικό, παραδείγματα χρήσης, έτοιμες ασκήσεις και σεμινάρια. Παράλληλα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και μαθητικοί διαγωνισμοί με πολύ αξιόλογα αποτελέσματα. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής ήδη 135 σχολεία έχουν προμηθευτεί  λογισμικά ArcGIS από την  Marathon Data Systems.

 Η δωρεάν πρόσβαση στο ArcGIS Online και στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό  που προσφέρει, δημιουργεί νέες προοπτικές στην εκπαιδευτική διαδικασία,  σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΕΠΑΛ, παιδαγωγικά ινστιτούτα και σχολές περαιτέρω εκπαίδευσης (όπως ΙΕΚ).

Το ArcGIS Online αποτελεί ουσιαστικά  μια πρωτοποριακή πλατφόρμα χαρτογράφησης βασισμένη σε Cloud τεχνολογία, που διευκολύνει τη διδασκαλία των μαθημάτων με το GIS. Με τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω προγράμματος περιήγησης (browser), οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με το λογισμικό GIS χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης πρόσθετων προγραμμάτων.

Μέσα  από αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες χειρισμού GIS λογισμικών, ενισχύουν τη χωρική τους σκέψη και αποκτούν δεξιότητες επίλυσης χωρικών προβλημάτων. Το πρόγραμμα δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, προωθώντας την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Στόχος του προγράμματος

Ο βασικός στόχος του προγράμματος, είναι να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημιουργούν, να αναλύουν και να μοιράζονται χάρτες και γεωγραφικά δεδομένα, προσφέροντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ερευνητές και φοιτητές.

Το πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά από δράσεις που ενισχύουν τη μάθηση και τη δημιουργικότητα των μαθητών όπως :

 1. Δημιουργία Χαρτών: Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένους χάρτες, προσθέτοντας διάφορα στοιχεία όπως διαδρομές, σημεία ενδιαφέροντος, πολύγωνα και γραμμές.
 2. Ανάλυση Δεδομένων: Μέσω της γεωγραφικής ανάλυσης, οι μαθητές μπορούν να υπολογίζουν αποστάσεις, να εντοπίζουν περιοχές ενδιαφέροντος και να προβλέπουν τάσεις.
 3. Κοινή Χρήση και Συνεργασία: Οι μαθητές μπορούν να μοιραστούν τους χάρτες τους με άλλους συμμαθητές, να συνεργαστούν σε κοινά προγράμματα και να διαμοιραστούν δεδομένα χρησιμοποιώντας το ArcGIS Online.  Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές εξερευνούν διάφορα δεδομένα, ανακαλύπτουν νέες τοποθεσίες και εμβαθύνουν στην κατανόηση του περιβάλλοντος τους, παρέχοντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον πλούσιο σε εμπειρίες και γνώσεις
 • Η διάρκεια του προγράμματος ArcGIS for Schools εξαρτάται από την εκάστοτε χρήση και την ανάγκη του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, η χρήση του μπορεί να είναι εύρωστη και εξατομικευμένη ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Έτσι, η διάρκεια μπορεί να ποικίλλει από μερικές εβδομάδες έως τη διάρκεια ενός ολόκληρου σχολικού έτους ή περισσότερο, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και την ενσωμάτωση του προγράμματος στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Το ArcGIS Online αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να ενσωματωθεί σε πολλά μαθήματα όπως γεωγραφία, περιβάλλον, ιστορία και μαθηματικά. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν χάρτες, να αναλύσουν δεδομένα και να επιλύσουν χωρικά προβλήματα.
 • Ενσωματώνοντας το ArcGIS Online στο πρόγραμμά τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσφέρουν διαδραστικά μαθήματα, εργασίες και ερευνητικές δραστηριότητες που ενισχύουν την κατανόηση των μαθητών σε διάφορα μαθήματα και τον ενδιαφέρον τους για την εκμάθηση.

Το “ArcGIS for Schools” αποτελεί μια καλή πρακτική γιατί παρέχει στους μαθητές πρακτική εμπειρία σε ψηφιακά εργαλεία και αναβαθμίζει  τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί για την ανάλυση και την επίλυση πραγματικών προβλημάτων. Επιπλέον, αναπτύσσει την ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν επιστημονικές και μηχανικές αρχές για την επίλυση προβλημάτων, προωθεί τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα και ενισχύει την εφαρμογή της επιστήμης και της τεχνολογίας σε πρακτικές καταστάσεις και προβλήματα του πραγματικού κόσμου, ενισχύοντας την επαγγελματική προετοιμασία, για μελλοντικές σταδιοδρομίες σε επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς.

Οργανισμός
Έναρξη
04/09/2017T00:00:00
Λήξη
04/06/2030T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα