ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αφουγκραζόμενο τις ψηφιακές τάσεις στο χώρο του gaming και την έλλειψη στο σχολικό περιβάλλον σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)/ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με  εστιασμένες ομάδες ακαδημαϊκών για το gaming και την παιγνιδοποίηση και στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ανάπτυξη κοινότητας γύρω από τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο του gaming, σχεδίασε και ξεκίνησε τη σχολική χρονιά 2020-2021 την υλοποίηση του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού.

Έκτοτε έχουν διεξαχθεί τρεις ακόμη διαγωνισμοί  για τις σχολικές χρονιές 2021-2022,  2022-2023 και 2023-2024. Αντικείμενο της δράσης είναι ο σχεδιασμός και δημιουργία πρωτότυπου επιτραπέζιου ή ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού στην τάξη ενώ απευθύνεται σε ολόκληρη την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε Ελλάδα, Κύπρο και σχολεία του Απόδημου Ελληνισμού.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το ΕΚΟΜΕ υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας/Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνδιοργάνωση με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την HELGRAMED – Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών.

Χαρακτηριστικά του Διαγωνισμού

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δοθεί αφορμή σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες να εντάξουν τη δημιουργική διαδικασία του σχεδιασμού παιχνιδιού στο πλαίσιο του μαθήματος. Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της χώρας και της ομογένειας.

Οι μικροί διαγωνιζόμενοι ανακαλύπτουν πώς μπορεί το μάθημα να γίνει αφορμή για τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού, κινητοποιώντας και αναπτύσσοντας ένα φάσμα δημιουργικών και υπολογιστικών δεξιοτήτων και κάνοντας την αφομοίωση του μαθήματος παιχνίδι. Μάλιστα, για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχει δημιουργηθεί και Εκπαιδευτικός Οδηγός για τους  εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς παρέχοντας τους τα εργαλεία και τις μεθοδολογιες  για τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού.

Υπογραμμίζεται ότι ως ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να θεωρηθεί:

 • Ψηφιακό παιχνίδι με άμεσο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που υποστηρίζει συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους.
 • Ψηφιακό παιχνίδι με έμμεσο εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που αναπτύσσει την κριτική σκέψη, τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργικότητα.
 • Ψηφιακό αφηγηματικό παιχνίδι, που συνδυάζει τη λογοτεχνική αφήγηση με τη διάδραση.

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού έχει δημιουργηθεί και Εκπαιδευτικός Οδηγός για τους εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς παρέχοντας τους τα εργαλεία και τις μεθοδολογιες για τον σχεδιασμό ενός παιχνιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την πρώτη χρονιά πιλοτικής εφαρμογής, 2020-2021, υποβλήθηκαν είκοσι επτ’α (27) έργα, τη δεύτερη χρονιά υλοποίησης, 2021-2022, σαράντα ένα (41) έργα και την τρίτη, 2022-2023, εξήντα τέσσερα (64) έργα.  Αν και μέχρι στιγμής η υποβολή των έργων για τον Διαγωνισμό του 2023- 2024 βρίσκεται σε εξέλιξη, οι συμμετοχές αναμένονται να υπερβούν αυτές των προηγούμενων ετών.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι τα επιτραπέζια και τα ψηφιακά παιχνίδια καταφέρνουν να αναπτύσσουν αυτή τη δημιουργικότητα, να κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών και να καλλιεργούν τη φαντασία τους χάρη στον ευχάριστο χαρακτήρα που προσδίδουν στη μάθηση. Εκτός από την ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών, ο διαγωνισμός στοχεύει στην εξοικείωση των σημερινών μαθητών με την τεχνολογία και στην απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.

Παράλληλα, προάγει την ανάπτυξη της λογικής σκέψης και τεχνικών για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην καλλιέργεια του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος. Τέλος, τα έργα των προηγούμενων συμμετοχών, τόσο τα επιτραπέζια, όσο και τα ψηφιακά, συνεχίζουν να  αποτελούν υλικό παιχνιδιού και μάθησης για την εκπαιδευτική κοινότητα -εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς- και μετά το πέρας του διαγωνισμού, συμβάλλοντας και στην τόνωση των δεσμών μεταξύ τους.

Οργανισμός
Έναρξη
01/10/2020T00:00:00
Λήξη
30/06/2024T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα