Λογότυπο του Διαγωνισμού

Ο εν λόγω ετήσιος διαγωνισμός πραγματοποιείται τουλάχιστον εδώ και έξι χρόνια και ενθαρρύνει τους μαθητές να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με τις ανοιχτές τεχνολογίες (υλικό, λογισμικό και ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο), αναδεικνύοντας τη σημασία της ενσωμάτωσης τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Στόχος του είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, με την πηγαία και αστείρευτη φαντασία τους, αλλά και την μοναδική τους αντίληψη να σχεδιάσουν από κοινού έργα που θα φέρουν τη δική τους προσωπική σφραγίδα αξιοποιώντας τις ανοιχτές τεχνολογίες και το ανοιχτό λογισμικό που είναι προσβάσιμο σε όλους. Μάλιστα, τα έργα τους θα μείνουν παρακαταθήκη στους μαθητές των επόμενων γενεών για την εν δυνάμει επαναχρησιμοποίησή τους που αποτελεί, ταυτόχρονα, θεμέλιο της ανοιχτότητας και της ισότητας.

Επιπρόσθετα, ο Διαγωνισμός προωθεί μαθητοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας που βοηθούν στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της δημιουργικότητας των διαγωνιζομένων. Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω του διαγωνισμού στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος, καθώς και στην ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας. Πέρα από την προώθηση της ανοιχτότητας και της ισότητας  ο διαγωνισμός συμβάλλει ουσιαστικά στη μετατροπή των σχολείων σε κέντρα δημιουργικής γνώσης και καινοτομίας.

Η δομή και οι δύο φάσεις του Διαγωνισμού

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ανακοινώνεται και μία νέα θεματική που αποτελεί τον πυρήνα της ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων για τους συμμετέχοντες, αναδεικνίοντας κοινωνικά ζητήματα όπως η κυκλική οικονομία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η τεχνητή νοημοσύνη. Με εργαλείο τις S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) και με έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η υπολογιστική σκέψη και η κριτική ανάλυση, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να συνεργαστούν για την επίλυση προβλημάτων, να εξερευνήσουν καινοτόμες λύσεις και με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.

Στην Α’ φάση  του Διαγωνισμού, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων και καθηγητών τους, οι ομάδες υποβάλλουν τις προτάσεις/ ιδέες τους προς την Οργανωτική Επιτροπή ώστε εκείνη με τη σειρά της να επιλέξει ποιες από αυτές θα προκριθούν στην Β΄φάση με βάση τα εξής κριτήρια:  

 • τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών
 • τη συμβατότητα με τη θεματική του διαγωνισμού
 • την πρωτοτυπία  της ιδέας
 • τους εκπαιδευτικούς στόχους του προτεινόμενου έργου
 • το προτεινόμενο κόστος υλοποίησης
 • οι ομάδες που συμμετέχουν στη Β΄φάση υποβάλλουν τα υλοποιημένα έργα τους ενώ προς το τέλος της σχολικής χρονιάς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα

Επισημαίνεται ότι η  συμμετοχή τους είναι δωρεάν καθώς η Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού καλύπτει το κόστος του εξοπλισμού των ομάδων.

Διεξάγεται  Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Ωνάση, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, Περιφέρειες, Δήμους και φορείς από όλη την Ελλάδα. Απευθύνεται σε Ομάδες μαθητών σχολείων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ) και ΙΕΚ ενώ λαμβάνει χώρο εντός των σχολικών μονάδων.

Γιατί αποτελεί καλή πρακτική;

Μέσω του Διαγωνισμού, οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν λύσεις που δεν είναι μόνο βιώσιμες αλλά και ανοιχτές στην κοινότητα, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη ενός πιο διαλεκτικού και δημοκρατικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Επίσης, καλλιεργούν δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η πειραματική άσκηση, η επινοητικότητα και η πρωτοβουλία. Τονίζοντας την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική επίγνωση, ο διαγωνισμός προάγει την κατανόηση και την εφαρμογή των αρχών της πράσινης οικονομίας και της κοινωνικής ισότητας.

Οργανισμός
Έναρξη
01/10/2019T00:00:00
Λήξη
30/06/2024T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
 • Ιδιωτική χρηματοδότηση