Κοινότητα Καλής Πρακτικής

Στόχος της παρούσας δέσμευσης είναι η ενδυνάμωση συμμετοχικότητας μέσω συνεργασιών, δράσεων, διαμοιρασμού γνώσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών με σκοπό την αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω του μοντέλου Διακυβέρνησης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Εκπαίδευση

Στόχος της Ομάδας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για πρωτοβουλίες που αφορούν την ενδυνάμωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων στον χώρο της Εκπαίδευσης.

Επαγγελματιές ΤΠΕ

Στόχος της Ομάδας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για πρωτοβουλίες που αφορούν την ενδυνάμωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων των επαγγελματιών ΤΠΕ.

Κατάρτιση

Στόχος της Ομάδας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για πρωτοβουλίες που αφορούν την ενδυνάμωση καταρτίσεων σε στοχευμένες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Πολίτες

Στόχος της Ομάδας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για πρωτοβουλίες που αφορούν την ενδυνάμωση Ψηφιακών Δεξιοτήτων των πολιτών.


Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στην κοινότητα καλής πρακτικής, επικοινωνήστε με την Εθνική Συμμαχία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: greekcoalition@mindigital.gr