Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Gen-AI: Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας – Έγγραφο Εργασίας ΔΝΤ (2024)

Το έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ (IMF Staff Discussion Note), το οποίο δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, επικεντρώνεται στη Δημιουργική ΤΝ ...

Ανάλυση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων: Εξάλειψη εμποδίων στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη

Η BusinessEurope πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις και οργανώσεις εργοδοτών σε ολόκληρη την...

Μελέτη ΣΕΠΕ – Deloitte: Η Επίδραση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βελτίωση κάθε έκφανσης της καθημερινότητας, όχι μόνο των πολιτών, αλλά...

Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των δεξιοτήτων – τόμος 2

Το έργο για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των δεξιοτήτων (AIFS) του Κέντρου Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (CERI) του...

Μελέτη του ΕΚΤ: Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι καταλυτικές στη δημιουργία και τη μετάδοση της ακαδημαϊκής έρευνας

Τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτορική έρευνα αναδεικνύει η έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για τα...

Ψηφιακές δεξιότητες — Χρήση μαζικών δεδομένων

Η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με προβλέψεις που δείχνουν συνεχή αύξηση κατά την...

Το τοπίο του κακόβουλου λογισμικού στην Ευρώπη

Η παρούσα έκθεση αναλύει τις σημαντικότερες επιθέσεις λυτρισμικού, μαζί με τα συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για τον μετριασμό του κινδύνου τέτοιων...

Η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη — Εurostat 2023

Η Eurostat δημοσίευσε διαδραστική δημοσίευση σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τον τρόπο με τον οποίο οι...

1η Έκθεση προόδου της Ψηφιακής Δεκαετίας

Δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγράφει την εξέλιξη της ΕΕ προς έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιο...

CORDIS: Δημοσίευση αποτελεσμάτων για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Αυτό το πακέτο αποτελεσμάτων παρουσιάζει το έργο 13 ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τα...

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ

Οι Huawei και All Digital συνεργάστηκαν με την υποστήριξη της EY Advisory, συνδυάζοντας την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων με τα...

Ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία (2021)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, Κόμβος της Ευρώπης για την Αναπηρία με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και...

Αποτελέσματα 1 έως 12 από 40