Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΟΟΣΑ: Τεχνητή νοημοσύνη, δεδομένα και ανταγωνισμός

Το παρόν έγγραφο του ΟΟΣΑ εξετάζει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, στον ανταγωνισμό της αγοράς...

Ιρλανδία: Μελέτη για ζήτηση δεδομένων και ψηφιακών δεξιοτήτων για ρόλους εκτός ΤΠ

Αυτή η μελέτη εξετάζει τις ψηφιακές δεξιότητες και τις δεξιότητες δεδομένων για όλους τους ρόλους εκτός πληροφορικής στην Ιρλανδία, καθώς...

Στρατηγική για τις δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη

Όραμα της στρατηγικής είναι η δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων θεμελίων για τη μείωση των ελλείψεων, των κενών και των αναντιστοιχιών...

Πιλοτική μελέτη για την χαρτογράφηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε κλάδους της ελληνικής αγοράς εργασίας

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,, ανέλαβε την πρωτοβουλία εκπόνησης πιλοτικής μελέτης για την...

Διαμορφώνοντας ένα καταρτισμένο εργατικό δυναμικό σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη

Η παρούσα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συσπείρωσης και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναλύει την εξέλιξη της ζήτησης για επαγγελματίες στον τομέα της...

R & I για μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση: Επανεξέταση του έργου και ανάλυση πολιτικής

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να προσδιοριστούν οι μελλοντικές τάσεις της έρευνας σχετικά με την κατανόηση των επιπτώσεων της ψηφιακής...

Gen-AI: Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας – Έγγραφο Εργασίας ΔΝΤ (2024)

Το έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ (IMF Staff Discussion Note), το οποίο δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, επικεντρώνεται στη Δημιουργική ΤΝ ...

Ανάλυση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων: Εξάλειψη εμποδίων στην παραγωγικότητα και την ανάπτυξη

Η BusinessEurope πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε επιχειρήσεις και οργανώσεις εργοδοτών σε ολόκληρη την...

Μελέτη ΣΕΠΕ – Deloitte: Η Επίδραση της Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική οικονομία

Η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βελτίωση κάθε έκφανσης της καθημερινότητας, όχι μόνο των πολιτών, αλλά...

Τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των δεξιοτήτων – τόμος 2

Το έργο για την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των δεξιοτήτων (AIFS) του Κέντρου Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (CERI) του...

Αποτελέσματα 1 έως 12 από 48