Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Ψηφιακές δεξιότητες — Χρήση μαζικών δεδομένων

Η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με προβλέψεις που δείχνουν συνεχή αύξηση κατά την...

Το τοπίο του κακόβουλου λογισμικού στην Ευρώπη

Η παρούσα έκθεση αναλύει τις σημαντικότερες επιθέσεις λυτρισμικού, μαζί με τα συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για τον μετριασμό του κινδύνου τέτοιων...

Η ψηφιοποίηση στην Ευρώπη — Εurostat 2023

Η Eurostat δημοσίευσε διαδραστική δημοσίευση σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τον τρόπο με τον οποίο οι...

1η Έκθεση προόδου της Ψηφιακής Δεκαετίας

Δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγράφει την εξέλιξη της ΕΕ προς έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιο...

CORDIS: Δημοσίευση αποτελεσμάτων για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων

Αυτό το πακέτο αποτελεσμάτων παρουσιάζει το έργο 13 ερευνητικών έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και τα...

Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ

Οι Huawei και All Digital συνεργάστηκαν με την υποστήριξη της EY Advisory, συνδυάζοντας την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων με τα...

Ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία (2021)

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, Κόμβος της Ευρώπης για την Αναπηρία με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και...

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (EIT Digital 2023)

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει επιλογές πολιτικής για τη χρήση της φορολογίας και της παρέμβασης στην αγορά εργασίας,...

Έκθεση Coursera 2023 για τις ψηφιακές δεξιότητες

Κάθε χρόνο, η Coursera παρουσιάζει μια βαθιά διήθηση σε διάφορες χώρες για την απελευθέρωση και την κατανόηση των τάσεων όσον...

Έκθεση για το Μέλλον των Επαγγελμάτων (2023) — Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Τα τελευταία τρία χρόνια διαμορφώθηκαν από ένα σύνολο καταστάσεων υγειονομικής, οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας με συνεχείς προκλήσεις σε συνδυασμό με...

Arisa — Ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (2023)

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) έχει σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έχει διαμορφώσει διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, καθορίζοντας...

Αποτελέσματα 13 έως 24 από 47