Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Η μελέτη "Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Καθοδήγηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής" αναπτύσσεται από την UNESCO στο πλαίσιο της εφαρμογής...

Μελέτη του ΟΟΣΑ: Οι επιπτώσεις της ΤΝ στον εργασιακό βίο των γυναικών

Σκοπός της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συσπείρωσης και Ανάπτυξης  είναι ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες  σχετικά με τη δυναμική, τη τεχνική λειτουργικότητα...

Μελέτη του OOΣΑ για τα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή (2022)

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο,...

Δελτίο Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

Το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων  του Kέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων σε βασικούς τομείς...

Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα 2023: Έρευνα του ΕΚΚΕ

Με στόχο την παροχή αξιόπιστων στοιχείων για τη χάραξη ψηφιακών πολιτικών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) διεξήγαγε την έρευνα...

Ενεργός ανθρώπινη δράση στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (2022)

Το έγγραφο υποστηρίζει ότι η πολιτική για την ΤΝ θα πρέπει να θεσπίζει δικαιώματα για τους χρήστες ώστε να αμφισβητούν...

Ηχητικά άρθρα σύντομης διάρκειας του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες

Έχοντας στη διάθεσή του μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες πηγές συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και  δεδομένων στον κόσμο, ο...

Οδηγός ελέγχου ασφάλειας πληροφοριών για τις ΜμΕ

Διαμορφώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Small Business Standards (SBS), μέλος του οποίου είναι και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις ψηφιακές...

PISA: Πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών

Το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών του  (Programme for International Student Assessment/PISA) του  ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) έχει σχεδιαστεί...

Αποτελέσματα 13 έως 24 από 28