Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (EIT Digital 2023)

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει επιλογές πολιτικής για τη χρήση της φορολογίας και της παρέμβασης στην αγορά εργασίας,...

Έκθεση Coursera 2023 για τις ψηφιακές δεξιότητες

Κάθε χρόνο, η Coursera παρουσιάζει μια βαθιά διήθηση σε διάφορες χώρες για την απελευθέρωση και την κατανόηση των τάσεων όσον...

Έκθεση για το Μέλλον των Επαγγελμάτων (2023) — Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Τα τελευταία τρία χρόνια διαμορφώθηκαν από ένα σύνολο καταστάσεων υγειονομικής, οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας με συνεχείς προκλήσεις σε συνδυασμό με...

Arisa — Ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (2023)

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) έχει σημειώσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και έχει διαμορφώσει διάφορους βιομηχανικούς κλάδους, καθορίζοντας...

Η Ευρώπη χρειάζεται ταλέντα Υψηλής Τεχνολογίας (2022)

Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των ΤΠΕ αυξάνεται σταθερά παγκοσμίως. Η Ευρώπη...

Εκπαίδευση για το μέλλον: Παγκόσμια δέσμευση, Βιωσιμότητα και Ψηφιακές δεξιότητες (ΟΟΣΑ 2023)

Τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν μια σειρά τεράστιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί...

Η διατήρηση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες (ΟΟΣΑ 2023)

Η δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ισότιμου κόσμου χωρίς αποκλεισμούς  - η ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης - σημαίνει ότι όλοι...

Η κατάσταση στον τομέα της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση (2022)

Η μελέτη αποτελεί μέρος των εγγράφων εργασίας του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση και παρέχει μια βαθιά ματιά σχετικά με την...

Η Ανάπτυξη της Ψηφιακής Αγοράς Εργασίας (2022)

Το παρόν έγγραφο εργασίας του Ψηφιακού μέλλοντος της εργασίας επικεντρώνεται στον ρόλο του διαπιστευτηρίου στη διαμόρφωση ατομικών ευκαιριών στον ανταγωνισμό...

H εξέλιξη των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παρουσιάζουν μια σταθερά ανοδική πορεία τη δεκαπενταετία 2006-2020. Αυτό αποδεικνύει...

Κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO για τις ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πολιτικές (2022)

Οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση της εκπαίδευσης εδώ και...

Αποτελέσματα 13 έως 24 από 40