εικόνα της μητέρας και της κόρης που χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την εργασία

Οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν πολλές διαφορετικές πτυχές της ζωής μας, από τις καθημερινές ασχολίες έως τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Ειδικότερα, η πρωτοβουλία για την ψηφιακή δεκαετία καθορίζει τους στόχους της ΕΕ, οι οποίοι θα κατευθύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό έως το 2030.

Μέσω της παρούσας διαδραστικής δημοσίευσης της Eurostat, παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα με εύκολο και κατανοητό τρόπο, σχετικά με την ψηφιοποίηση στην Ευρώπη στους ακόλουθους τομείς:

 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Υιοθέτηση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
 • Διαδικτυακές δραστηριότητες ατόμων και επιχειρήσεων
 • Διαδικτυακές αγορές
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Ανακύκλωση εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Ασφάλεια ΤΠΕ

Ειδικότερα, τα κύρια συμπεράσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 • Σχεδόν το 50% των πολιτών της ΕΕ δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 • Μόνο το 4 % των αποφοίτων στην ΕΕ είναι στον τομέα των ΤΠΕ
 • Οι ειδικοί ΤΠΕ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 5 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ
 • 1 στις 5 επιχειρήσεις της ΕΕ εκπαιδεύουν το προσωπικό τους για την ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ
 • Σχεδόν το 70 % των ΜΜΕ της ΕΕ επιτυγχάνουν βασική ψηφιακή ένταση
 • Το 41 % των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος, κυρίως για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Το 8 % των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποιούν τεχνολογίες ΤΝ
 • 2 στους 3 χρήστες του διαδικτύου πραγματοποιούν τις τραπεζικές τους συναλλαγές μέσω διαδικτύου
 • Τα ρούχα είναι οι πιο δημοφιλείς διαδικτυακές αγορές
 • 1 στους 3 διαδικτυακούς αγοραστές αντιμετώπισαν προβλήματα κατά τις διαδικτυακές αγορές
 • 2 στους 3 χρήστες του διαδικτύου χρησιμοποιούν κατ’ οίκον ψυχαγωγία που συνδέεται με το διαδίκτυο
 • Περισσότερες από το 50% των επιχειρήσεων της ΕΕ χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 50% πραγματοποιούν διαδικτυακές συνεδριάσεις
 • Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αντιπροσωπεύουν το 18 % του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της ΕΕ
 • Το 58 % των επιχειρήσεων της ΕΕ ενημερώνουν το προσωπικό σχετικά με τις υποχρεώσεις ασφάλειας ΤΠΕ

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Αναδημοσίευση κειμένου: Digitalisation in Europe – 2023 edition, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Επιχειρήσεις και διοίκηση (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος δημοσίευσης
 • Έκθεση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα