Ενημερώσεις

Νέες πρωτοβουλίες και έργα που αναπτύσσονται, σχετικά με την ψηφιακή μετάβαση και τον αντίκτυπο στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Το πεδίο Νέα σας πληροφορούν για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα νέες πρωτοβουλίες και έργα που αναπτύσσονται, εξελίξεις πολιτικής στην ψηφιακή ατζέντα, ψηφιακές τάσεις κλπ. Ακολουθώντας τα νέα μας, μπορείτε να παραμένετε ενημερωμένοι για την ψηφιακή μετάβαση και τον αντίκτυπό της στους εργαζόμενους, τους καταναλωτές ή τις επιχειρήσεις.

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε από ειδικούς σε θέματα ψηφιακής τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη, μην χάσετε την ενότητα “Απόψεις”. Φιλοξενεί μια σειρά από απόψεις από ειδικούς σε ψηφιακά θέματα. Εδώ μπορείτε να βρείτε ιδέες και σκέψεις σχετικά με τον συνεχιζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό και τις απαιτούμενες ψηφιακές δεξιότητες. Μπορείτε επίσης να συμμετάσχετε στην τρέχουσα συζήτηση σχετικά με το πώς άτομα και οργανισμοί θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες προκειμένου να προσαρμοστούν στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.

Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική, η ενότητα Εκδηλώσεις παρουσιάζει επερχόμενες εκδηλώσεις που σχετίζονται με ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι Εκδηλώσεις μπορούν επίσης να σας προσφέρουν ευκαιρίες δικτύωσης, δυνατότητες συνεργασίας σε έργα ή χρηματοδοτικά σχήματα.

Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη: η ψηφιακή μετάβαση και η κυβερνοασφάλεια στο επίκεντρο των νέων προγραμμάτων εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο πολυετή προγράμματα εργασίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (DIGITAL). Τα προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού…

Τελευταίες ημέρες υποβολής αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για να υποβάλουν αίτηση για τα αξιόλογα ευρωπαϊκά βραβεία ψηφιακών δεξιοτήτων 2023! Η πρωτοβουλία που επιβραβεύει…

Οι ψηφιακές δεξιότητες απαιτούν ολιστική αντίληψη

Οι ψηφιακές δεξιότητες δεν συνιστούν μια απλή προσθήκη γνώσης για τους εργαζόμενους αλλά μια συμπεριληπτική πλατφόρμα, που τοποθετεί το ανθρώπινο…

Η ενασχόληση γυναικών και νέων με τα ψηφιακά επαγγέλματα στην Ελλάδα

Η δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στα ψηφιακά επαγγέλματα για τις γυναίκες και τους νέους αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα της Εθνικής Συμμαχίας…

Εκδηλώσεις

Το Έτος Δεξιοτήτων: Διαδικτυακό σεμινάριο Euractiv

Έτος Δεξιοτήτων – Αρκεί η ψηφιοποιημένη εκπαίδευση για να γίνει η Ευρώπη ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο;  είναι μια διαδικτυακή συνεδρία…

Δεσμεύσεις για ψηφιακές δεξιότητες — η δέσμευσή σας για αναβάθμιση και επανειδίκευση!

Το παρόν διαδικτυακό σεμινάριο θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς σχετικά με τους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν…

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και ο ρόλος των ανοικτών δεδομένων σε αυτό

«Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων και ο ρόλος των ανοικτών δεδομένων σε αυτό», στις 31 Μαρτίου, για να ανακαλύψετε περισσότερα για…