Δράσεις

Η Εθνική Συμμαχία, σε συνεργασία με τα μέλη της, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την υιοθέτηση και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από όλους τους πολίτες.

Εθνικές Δράσεις

Προγράμματα αναβάθμισης στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ και αποτελεί σημαντική…

Εβδομάδα Προγραμματισμού 2022

Η Εβδομάδα Προγραμματισμού, έχει ως βασικό στόχο την ίση πρόσβαση στον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό για όλους τους πολίτες. Πραγματοποιείται…

Επιμόρφωση Δημοσίων Υπαλλήλων σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους

Tο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως αρμόδιος φορέας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθ’ ύλην αρμόδιο για…

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια

Καθώς οι κυβερνοαπειλές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί δραματικά  η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανθεκτική και να ενισχύσει τις ικανότητές της…

Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 έχουν ως στόχο να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τα έργα και τις πρωτοβουλίες που…

Ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη Τεχνητή Νοημοσύνη

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ενημέρωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής, προσέγγισης και αντίδρασης στην τεχνητή νοημοσύνη.