Δράσεις

Η Εθνική Συμμαχία, σε συνεργασία με τα μέλη της, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την υιοθέτηση και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από όλους τους πολίτες.

Εθνικές Δράσεις

Νέα περίοδος αιτήσεων Μάϊος-Ιούνιος 2024 για την εκπαίδευση Δημοσιών Υπαλλήλων σε Cloud Τεχνολογίες

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Microsoft,  συνεχίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών…

Ενημερωτική εκστρατεία από την Εθνική Συμμαχία για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2024

Η Εθνική Συμμαχία προχώρησε και φέτος σε ενημερωτική εκστρατεία προς το ελληνικό κοινό για την δημοφιλή πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών…

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CEF DIGSKILLGR Connecting the Greek Digital Coalition to the European Platform for Digital Skills and Jobs

Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζεται ο εμπλουτισμός περιεχομένου του εθνικού ιστοτόπου…

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Πολιτική της Ευρώπης για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Για να αξιοποιηθεί το δυναμικό του διαδικτύου των πραγμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής, η ΕΕ συνεργάζεται στενά…

Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια

Καθώς οι κυβερνοαπειλές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί δραματικά  η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανθεκτική και να ενισχύσει τις ικανότητές της…

Δομημένος διάλογος για τη ψηφιακή εκπαίδευση και τις δεξιότητες στην Ευρώπη

Το 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έναν δημόσιο διάλογο με τα τα κράτη μέλη της ΕΕ αναφορικά με τον τρόπο…