Δράσεις

Η Εθνική Συμμαχία, σε συνεργασία με τα μέλη της, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την υιοθέτηση και αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από όλους τους πολίτες.

Εθνικές Δράσεις

Προγράμματα αναβάθμισης στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει με ταχείς ρυθμούς, η αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ και αποτελεί σημαντική…

Εβδομάδα Προγραμματισμού 2022

Η Εβδομάδα Προγραμματισμού, έχει ως βασικό στόχο την ίση πρόσβαση στον προγραμματισμό και τον ψηφιακό γραμματισμό για όλους τους πολίτες. Πραγματοποιείται…

Επιμόρφωση Δημοσίων Υπαλλήλων σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους

Tο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως αρμόδιος φορέας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών, καθ’ ύλην αρμόδιο για…

Ευρωπαϊκές Δράσεις

Ενδυναμώνοντας τη χρήση βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής στην Ευρώπη

Με επίκεντρο τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, η Ευρωπαική Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση (Digital Skills & Jobs…

Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (EuroHPC JU)

Με όραμα την ανάδειξη της ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), τα ενωσιακά θεσμικά όργανα και τα…

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

Ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στις Βρυξέλλες ιδρύθηκε το 1975 μετά από συμφωνία μεταξύ…