Στρατηγικά Κείμενα

Αυτή η ενότητα παρουσιάζει μια επισκόπηση των εθνικών στρατηγικών, πολιτικών και εθνικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στρατηγικές που στοχεύουν στην προώθηση και υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους ειδικούς στις ΤΠΕ, το εργατικό δυναμικό και τα εκπαιδευτικά συστήματα για τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας

Με όραμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών προς όφελος της...

Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda)

Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων (European Skills Agenda) είναι ένα πενταετές σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου πολίτες και...

Σύμφωνο για τις Δεξιότητες

Η πρωτοβουλία «Σύμφωνο για τις δεξιότητες» (Pact for Skills) που παρουσιάστηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 10 Νοεμβρίου 2020,...

Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική

Τον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το κείμενο πολιτικής με το οποίο διασφαλίζει ότι ο κλάδος της ευρωπαϊκής...

Στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σκοπός της Στρατηγικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Ψηφιακής Δεκαετίας και...

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 (digitalstrategy.gov.gr), αποτελεί την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς μέσα σε αυτή...

Σχέδιο Δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση

Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan 2021 – 2027 αποτελεί το στρατηγικό όραμα της Ε.Ε....

Ψηφιακή Δεκαετία

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και στόχο να ενδυναμώσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον, η Ευρωπαϊκή...

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 10