Με όραμα τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος πληροφοριακών και δικτυακών υποδομών, εφαρμογών και υπηρεσιών προς όφελος της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, με την εγγύηση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών, την ανάπτυξη κουλτούρας ασφαλούς χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών, και την επαύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και επιχειρήσεων στις ψηφιακές τεχνολογίες» η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως επισπεύδουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4577/2018 και του π.δ. 40/2020 (Α’ 85) δημοσίευσε την Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας 2020- 2025.

Η στρατηγική βασίζεται στις κάτωθι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:
• την ανάπτυξη και την εδραίωση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού κυβερνοχώρου
• τη συνεχή βελτίωση των δυνατοτήτων μας στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις με έμφαση στις κρίσιμες υποδομές και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας
• τη θεσμική θωράκιση του εθνικού πλαισίου κυβερνοασφάλειας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από απειλές στον κυβερνοχώρο
• την ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας των πολιτών, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες της ακαδημαϊκής κοινότητας και εν γένει των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Έχει αναγνωρίσει πέντε (5) συνολικά εμβληματικούς στόχους ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων την ανάπτυξη ικανοτήτων (capacity building), προαγωγή της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Ουσιαστικά αναφέρεται στη δημιουργία ενός πλαισίου διαρκούς εκπαίδευσης και αξιολόγησης της ετοιμότητας των Φορέων στο να αποκριθούν σε συμβάντα κυβερνοασφάλειας. Περιλαμβάνει εξειδικευμένες δράσεις όπως οργάνωση ασκήσεων κυβερνοασφάλειας, ανάπτυξη και χρήση πλατφόρμας “cyber range”(εικονικό περιβάλλον προσομοίωσης κυβερνοεπίθεσης), αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην προετοιμασία των μελλοντικών στελεχών των Φορέων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για την οποία βασικό ρόλο διαδραματίζουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τόσο με την δημιουργία κατάλληλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, όσο και με την δημιουργία κατάλληλων κινήτρων για την προσέλκυση σπουδαστών στους σχετικούς κλάδους σπουδών. Εξίσου σημαντική θεωρείται η τακτική επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών, καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και απειλές, μεταβάλλονται συνεχώς. Τέλος, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης θα σχεδιαστούν προγράμματα σπουδών που να υποστηρίζουν επαγγελματίες σχετικών επαγγελματικών κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε κατάλληλους τομείς της κυβερνοασφάλειας, εμπλουτίζοντας έτσι το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Οργανισμός
array(24) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(13) "field_roadmap" ["label"]=> string(54) "Χρονοδιάγραμμα/οδικός χάρτης" ["name"]=> string(7) "roadmap" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(4) "text" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(7) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["rows"]=> string(0) "" ["new_lines"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(7) "roadmap" ["_valid"]=> int(1) ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" }
array(20) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(31) "field_latest_update_of_strategy" ["label"]=> string(62) "Τελευταία αναθεώρηση στρατηγικής" ["name"]=> string(25) "latest_update_of_strategy" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(11) "date_picker" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["display_format"]=> string(5) "d/m/Y" ["return_format"]=> string(5) "d/m/Y" ["first_day"]=> int(1) ["_name"]=> string(25) "latest_update_of_strategy" ["_valid"]=> int(1) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(12) "field_budget" ["label"]=> string(28) "Προϋπολογισμός" ["name"]=> string(6) "budget" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(35) "

Διάφοροι πόροι

" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> string(0) "" ["rows"]=> string(0) "" ["new_lines"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(6) "budget" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Προϋπολογισμός

Διάφοροι πόροι

array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(28) "field_strategy_state_of_play" ["label"]=> string(62) "Υφιστάμενη κατάσταση στρατηγικής" ["name"]=> string(22) "strategy_state_of_play" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(22) "strategy_state_of_play" ["_valid"]=> int(1) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(30) "field_stakeholders_involvement" ["label"]=> string(37) "Εμπλεκόμενοι φορείς" ["name"]=> string(24) "stakeholders_involvement" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(62) "

Εθνική αρχή Κυβερνοασφάλειας

" ["menu_order"]=> int(11) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(14) "group_strategy" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> string(0) "" ["_name"]=> string(24) "stakeholders_involvement" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Εμπλεκόμενοι φορείς

Εθνική αρχή Κυβερνοασφάλειας

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ελλάδα
Γλώσσα
  • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Λήψη αρχείου
Διαβάσετε περισσότερα