Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των στοχευμένων κυβερνοεπιθέσεων με στόχο την κλοπή δεδομένων και την αναζήτηση λύτρων ως αντάλλαγμα για την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων συστημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Συμμαχία για τις ΜΜΕ (DIGITAL SME Alliance), από κοινού με τη Swascan, διεξήγαγε διεξοδική ανάλυση σεναρίων κακόβουλου λογισμικού (ransomware and malware), παρέχοντας λεπτομερή επισκόπηση των αναδυόμενων απειλών και των εξελισσόμενων τάσεων.

Τα θύματα του κακόβουλου λογισμικού για τα οποία ζητούνται λύτρα (ransomware) κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα χωρών και νησιών, με συνολικά 107 εμπλεκόμενες χώρες. Αυτό καταδεικνύει ότι το κακόβουλο λογισμικό με την απόδοση λύτρων είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα που δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα: οργανώσεις και άτομα παγκοσμίως έχουν στοχοποιηθεί σε επιθέσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των δεδομένων και την επιχειρησιακή συνέχεια.

Η εξέλιξη των τακτικών που εφαρμόζουν οι εγκληματίες στον κυβερνοχώρο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2023 ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική. Το ransomware γίνεται όλο και πιο εξελιγμένο και στοχευμένο και έχουν εμφανιστεί πολλές νέες συμμορίες ransomware. Η παρούσα έκθεση αναλύει τις σημαντικότερες επιθέσεις ransomware, επισημαίνοντας τις επιχειρησιακές μεθόδους, τα θύματα, τις επηρεαζόμενες περιοχές και τις αναδυόμενες τάσεις, καθώς και συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για τον μετριασμό του κινδύνου.

Η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ακόλουθη:

1. Εντοπισμός σκοτεινών ιστοτόπων (Dark web sites), οι οποίες σχετίζονται με συμμορίες ransomware.

2. Ταυτοποίηση των εταιρειών θυμάτων που δημοσιεύθηκαν σε σκοτεινές διαδικτυακές πύλες (dark web portals).

3. Ομαδοποίηση πληροφοριών για τα θύματα όσον αφορά:

 • Γεωγραφική περιοχή
 • Βιομηχανικός τομέας
 • Έσοδα και αριθμός εργαζομένων

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Αναδημοσίευση κειμένου: The ransomware landscape in Europe, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος δημοσίευσης
 • Έκθεση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα