Η ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, με προβλέψεις που δείχνουν συνεχή αύξηση κατά την επόμενη δεκαετία. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην παρούσα συνοπτική έκθεση υπογραμμίζουν τον καίριο ρόλο των ψηφιακών δεξιοτήτων στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον τονίζεται η επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ψηφιακών πολιτικών και στρατηγικών. Βασικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη της ψηφιακής επανάστασης είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες αναδείχθηκε ότι αποτελούν η ενίσχυση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης του εργατικού δυναμικού, η επένδυση στις ικανότητες των εκπαιδευτών και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Το τμήμα της μελέτης για το πλαίσιο πολιτικής αναφέρεται στα ακόλουθα θέματα:

 • Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του επιχειρηματικού μετασχηματισμού
 • Η έλλειψη προσωπικού με ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες εμποδίζει τις επενδύσεις
 • Η τεχνητή νοημοσύνη έχει καταστεί κινητήρια δύναμη της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας
 • Ένας στους δύο ενήλικες στην ΕΕ διαθέτει μόνο βασικές ψηφιακές δεξιότητες
 • Ο δίκαιος ψηφιακός μετασχηματισμός στην ΕΕ είναι ανέφικτος χωρίς επενδύσεις στις ψηφιακές δεξιότητες

Από το τμήμα της έρευνας και των αποδεικτικών στοιχείων της μελέτης προκύπτει ότι:

 • Εξακολουθεί να υπάρχει χαμηλή προσφορά σε εργαζόμενους στον τομέα των ΤΠΕ, αλλά η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνεται
 • Η απασχόληση των εργαζομένων στον τομέα των ΤΠΕ προβλέπεται να αυξηθεί σε όλους τους τομείς
 • Η αγορά εργασίας για επαγγέλματα ΤΠΕ είναι περιορισμένη
 • Η ανάπτυξη διαδικασιών και οι επιχειρηματικοί ρόλοι ΤΠΕ αυξάνονται
 • SQL και Javascript είναι οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού στην παρούσα φάση
 • Η ζήτηση για δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) παραμένει χαμηλή: λίγες εταιρείες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει τη σχετική τεχνολογία
 • Δεξιότητες για τις αλυσίδες συστοιχιών (blockchain) απαιτούνται επίσης σε επαγγέλματα εκτός ΤΠΕ
 • Οι ανάγκες ψηφιακών δεξιοτήτων υπερβαίνουν τα επαγγέλματα ΤΠΕ: αρκετοί τομείς γίνονται γρήγορα πιο ψηφιακοί

Συμπερασματικά, αποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές και τα οικοσυστήματα δεξιοτήτων ενισχύουν τον ρόλο της Eπαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ως πάροχο ψηφιακών δεξιοτήτων και ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη διαφήμιση θέσεων εργασίας στο διαδίκτυο βοηθούν στην εφαρμογή της πολιτικής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ειδικότερα, τα πλέον συναφή στοιχεία είναι ότι η ανάλυση μαζικών δεδομένων προσφέρει τεράστιες δυνατότητες συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Going digital means skilling for digital – Using big data to track emerging digital skill needs, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
Είδος δημοσίευσης
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Έγγραφο εργασίας
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα