Μέλη

Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε μέτοχο ενστερνίζεται τους σκοπούς και τους στόχους της.

Τα ιδρυτικά μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι τα εξής:

  1. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  2. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
  3. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  4. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  5. Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
  6. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
  7. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος

Γίνετε μέλος της Εθνικής Συμμαχίας εδώ.

ΜΕΛΗ