Μέλη

Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε φορέα ενστερνίζεται τους σκοπούς και τους στόχους της. Τα μέλη της προέρχονται από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα ενώ συμμετέχουν στις εργασίες των πέντε (5) ομάδων  της Συμμαχίας .

Σε κάθε από τις πέντε ομάδες της Συμμαχίας ορίζεται μεταξύ των μελών της ένας συντονιστής με θητεία ενός έτους. Για το έτος 2020, οι συντονιστές των ομάδων είναι οι ακόλουθοι:

Το ‘Ιδρυμα Ωνάση (Onassis Foundation) για την Ομάδα Εκπαίδευσης

Η διαφορεακή πρωτοβουλία “Rebrain Greece” για την Ομάδα Κατάρτισης

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας – ΣΕΠΕ για την ομάδα Επαγγελματιών ΤΠΕ

Ο Δήμος Αθηναίων για την ομάδα των Πολιτών

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) / Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ομάδα Χρηματοδότησης -Επικοινωνίας.

ΜΕΛΗ