Μέλη

Τα μέλη της προέρχονται από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΜΕΛΗ