Μέλη

Γίνε μέλος της Εθνικής Συμμαχίας

Η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε φορέα ενστερνίζεται τους σκοπούς και τους στόχους της. Τα μέλη της προέρχονται από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα και αναλαμβάνουν από κοινού πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

ΜΕΛΗ