Λογότυπο της έκθεσης

Η παρούσα έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συσπείρωσης και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναλύει την εξέλιξη της ζήτησης για επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας με τη χρήση πρόσφατων δεδομένων από τις εκατομμύρια διαδικτυακές αγγελίες θέσεων εργασίας (OJPs) όπως αυτές αναρτήθηκαν στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πολωνία κατά την περίοδο Ιανουάριος 2018 έως Ιούνιος 2023. Πιο ειδικά εξετάζει τις απαιτήσεις των εργοδοτών, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που ζητούνται συχνότερα στους υποψηφίους για τις θέσεις εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Επίσης, καταδεικνύει ότι οι βασικές δεξιότητες που επιδιώκονται στους επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας περιλαμβάνουν την επάρκεια προγραμματισμού και την εξοικείωση με διάφορα λογισμικά και ψηφιακά εργαλεία.

Παράλληλα, διερευνά τη διαθέσιμη προσφορά ευκαιριών κατάρτισης στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο παραθέτοντας το παράδειγμα της Γαλλίας η οποία παρέχει ευρύ φάσμα μη τυπικής κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για νέους και ενήλικες με δυνατότητα πρακτικής άσκησης για ένα μικρό διάστημα. Τα προγράμματα αυτά, τα οποία προσφέρονται από ένα ποικιλόμορφο μείγμα ιδιωτικών εταιρειών, κλαδικών ενώσεων και διαδικτυακών πλατφορμών, καλύπτουν  θεμελιώδη και προηγμένα θέματα κυβερνοασφάλειας ενώ ευθγραμμίζονται με τα διεθνή πρότυπα του κλάδου. Διαρκούν από λίγες εβδομάδες έως μερικούς μήνες, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα πιστοποίησης. Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της ως άνω μελέτης περίπτωσης, καταλήγει στο πόσο σημαντική είναι η παρακολούθηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για ειδικευμένους επαγγελματίες σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα.

Θα ΘΕΛΑΤΕ να ΜΑΘΕΤΕ περισσότερα; Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη του ΟΟΣΑ.

Αναδημοσίευση κειμένου: Building a Skilled Cyber Security Workforce in Europe, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Χώρα
  • Γαλλία
  • Γερμανία
  • Πολωνία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος δημοσίευσης
  • Έκθεση
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Είδος πρωτοβουλίας
  • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα