Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Η Ευρώπη χρειάζεται ταλέντα Υψηλής Τεχνολογίας (2022)

Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών, η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα των ΤΠΕ αυξάνεται σταθερά παγκοσμίως. Η Ευρώπη...

Εκπαίδευση για το μέλλον: Παγκόσμια δέσμευση, Βιωσιμότητα και Ψηφιακές δεξιότητες (ΟΟΣΑ 2023)

Τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν μια σειρά τεράστιων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ερωτημάτων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί...

Η διατήρηση του χάσματος μεταξύ των φύλων στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες (ΟΟΣΑ 2023)

Η δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ισότιμου κόσμου χωρίς αποκλεισμούς  - η ουσία της βιώσιμης ανάπτυξης - σημαίνει ότι όλοι...

Η κατάσταση στον τομέα της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση (2022)

Η μελέτη αποτελεί μέρος των εγγράφων εργασίας του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση και παρέχει μια βαθιά ματιά σχετικά με την...

Η Ανάπτυξη της Ψηφιακής Αγοράς Εργασίας (2022)

Το παρόν έγγραφο εργασίας του Ψηφιακού μέλλοντος της εργασίας επικεντρώνεται στον ρόλο του διαπιστευτηρίου στη διαμόρφωση ατομικών ευκαιριών στον ανταγωνισμό...

H εξέλιξη των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) παρουσιάζουν μια σταθερά ανοδική πορεία τη δεκαπενταετία 2006-2020. Αυτό αποδεικνύει...

Κατευθυντήριες γραμμές της UNESCO για τις ΤΠΕ στις εκπαιδευτικές πολιτικές (2022)

Οι χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση της εκπαίδευσης εδώ και...

Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Η μελέτη "Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Καθοδήγηση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής" αναπτύσσεται από την UNESCO στο πλαίσιο της εφαρμογής...

Μελέτη του ΟΟΣΑ: Οι επιπτώσεις της ΤΝ στον εργασιακό βίο των γυναικών

Σκοπός της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συσπείρωσης και Ανάπτυξης  είναι ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες  σχετικά με τη δυναμική, τη τεχνική λειτουργικότητα...

Μελέτη του OOΣΑ για τα δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή (2022)

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και προσφέρει πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο,...

Δελτίο Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

Το Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων  του Kέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση των εξελίξεων σε βασικούς τομείς...

Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα 2023: Έρευνα του ΕΚΚΕ

Με στόχο την παροχή αξιόπιστων στοιχείων για τη χάραξη ψηφιακών πολιτικών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) διεξήγαγε την έρευνα...

Αποτελέσματα 25 έως 36 από 47