Τα παγκόσμια εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν μια σειρά τεράστιων προκλήσεων, όπως των ερωτημάτων σχετικά με το πώς μπορούν να παραμείνουν επίκαιρα σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο. Η παρούσα έκθεση “Εκπαίδευση για το μέλλον: Η παγκόσμια δέσμευση, η βιωσιμότητα και οι ψηφιακές δεξιότητες” σκιαγραφεί τις προκλήσεις και τις βασικές τάσεις για τη διδασκαλία και τα σχολεία και διατυπώνει φιλόδοξες προτάσεις για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών προτύπων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μάθηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών ανεξάρτητα από το υπόβαθρο τους.

Η έκθεση χρησιμοποιήθηκε ως βάση για την έναρξη συζητήσεων σχετικά με την κατάσταση της παγκόσμιας εκπαίδευσης στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για το Επάγγελμα των Εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2023 στην Ουάσινγκτον, όπου το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η Διεθνής Οργάνωση Εκπαιδευτικών συγκέντρωσαν Υπουργούς Παιδείας, επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων και άλλους επικεφαλής εκπαιδευτικών με στόχο την καλύτερη στήριξη του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν το μέλλον της μάθησης και τρόπους ριζικής επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων τις επόμενες δεκαετίες,  ανάλυση του τρόπου προσέλκυσης και στήριξης για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών “υψηλής ποιότητας” και πρακτικών διδασκαλίας στην εποχή της ψηφιοποίησης. Επίσης, τρόπους στήριξης της διδασκαλίας παγκόσμιων ικανοτήτων στα σχολεία, όπως και τρόπους προώθησης ενός δίκαιου και χωρίς αποκλεισμούς μαθησιακού περιβαλλόντος για όλους. Συγκεκριμένα:

 • Η πρώτη συνεδρία της Συνόδου Κορυφής εξέτασε τρόπους για την αναβάθμιση και την ενίσχυση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Ορισμένες χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλες το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας. Αυτές οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν εξηγούνται απλώς από τους μισθούς των εκπαιδευτικών ή τις πραγματικές συνθήκες και η Σύνοδος Κορυφής αποτέλεσε έναν πολλά υποσχόμενο χώρο για μάθηση από ομοτίμους και για διάλογο πολιτικών προώθησης.
 • Στη δεύτερη συνεδρία εξετάστηκαν τρόποι εκπαίδευσης των παγκόσμιων και πολιτιστικών ικανοτήτων, καθώς και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. Για πολλές χώρες, αυτό έχει καταστεί μείζον ζήτημα για να εξασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να απορροφηθούν στον διασυνδεδεμένο κόσμο και για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική πόλωση.
 • Κατά την τρίτη συνεδρία διερευνήθηκαν τρόποι αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης και ενισχυμένης μάθησης. Η πανδημία COVID-19 άλλαξε ριζικά τον τρόπο μάθησης, εξαναγκάζοντας τα σχολεία παγκοσμίως να βρουν εναλλακτικές λύσεις , τα οποία θα αντικαθιστούν τη δια ζώσης διδασκαλίας μέσω της σύνδεσης με τον ψηφιακό κόσμο. Η Σύνοδος Κορυφής έδωσε την ευκαιρία να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά το συνδυασμό των δυνητικών ευκαιριών και των κινδύνων των ψηφιακών τεχνολογιών με τον κοινωνικό και σχεσιακό χαρακτήρα της μάθησης.

Αναδημοσίευση κειμένου: Teaching for the Future: Global Engagement, Sustainability and Digital Skills (OECD 2023) , Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

© OECD & DSJP- περιεχόμενο και οπτικό υλικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Είδος δημοσίευσης
 • Γενικές οδηγίες
 • Έκθεση
 • Έγγραφο εργασίας
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα