Μελέτες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πρόσφατες δημοσιεύσεις, εκθέσεις, μελέτες και πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Ενεργός ανθρώπινη δράση στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (2022)

Το έγγραφο υποστηρίζει ότι η πολιτική για την ΤΝ θα πρέπει να θεσπίζει δικαιώματα για τους χρήστες ώστε να αμφισβητούν...

Ηχητικά άρθρα σύντομης διάρκειας του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες

Έχοντας στη διάθεσή του μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες πηγές συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και  δεδομένων στον κόσμο, ο...

Οδηγός ελέγχου ασφάλειας πληροφοριών για τις ΜμΕ

Διαμορφώθηκε από τον διεθνή οργανισμό Small Business Standards (SBS), μέλος του οποίου είναι και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις ψηφιακές...

PISA: Πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών

Το πρόγραμμα διεθνούς αξιολόγησης μαθητών του  (Programme for International Student Assessment/PISA) του  ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) έχει σχεδιαστεί...

Επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων (DigComp)- έκδοση 2.2

Γνωστό σε όλους και ως DigComp, είναι ένα εργαλείο ταξινόμησης των ψηφιακών δεξιοτήτων και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς...

Νομικό πλαίσιο

Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση Η Εθνική Συμμαχία συστάθηκε και οργανώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018...

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας: Η διάσταση των ψηφιακών δεξιοτήτων (έτος 2020)

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποστηρίζει τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους να διαμορφώνουν δημόσιες πολιτικές που προάγουν...

Αποτελέσματα 37 έως 47 από 47