Σκοπός της έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συσπείρωσης και Ανάπτυξης  είναι ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες  σχετικά με τη δυναμική, τη τεχνική λειτουργικότητα και τις πιθανές επιπτώσεις της ΤΝ εστιάζοντας στις γυναίκες. Επίσης, παρουσιάζει   τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις  των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Παράλληλα αναδεικνύει τις  επιπτώσεις της ΤΝ στις γυναίκες που εισέρχονται στον χώρο εργασίας καθώς και τις συνέπειες της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό τους περιβάλλον και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.

Πολύ συνοπτικά η έκθεση επισημαίνει τα εξής έξι ευρήματα:

 • Χρειάζεται να παρέχονται περισσότερα προγράμματα επανακατάρτισης/ αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων στις γυναίκες: Η  ΤΝ αλλάζει τη δομή της αγοράς εργασίας καθώς δημιουργεί νέες απαιτήσεις στις δεξιότητες των εργαζομένων, απαραίτητες προκειμένου να γίνεται κατανοητός ο τρόπος με τον οποίον τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν. Με ανάλογο τρόπο οι γυναίκες όχι μόνο δεν μπορούν να παραμείνουν ανεπηρέαστες από αυτή την αλλαγή αλλά  είναι επιτακτική ανάγκη να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες ΤΠΕ.  Κυβερνήσεις, MKO, ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις οφείλουν να μεριμνήσουν για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης των γυναικών  ή αναβάθμισης των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Αποτελεί τη μοναδική λύση για τη μείωση του χάσματος μεταξύ της πρόσβασης των γυναικών στη ψηφιακή γνώση και την κάλυψη των θέσεων εργασίας σε ψηφιακά επαγγέλματα.
 • Πρέπει να ενθαρρύνονται οι γυναίκες να ακολουθούσουν σταδιοδρομία στις ΤΠΕ: Συνιστά μία βασική πρόσκληση η επαγγελματική ενασχόληση των γυναικών με τη ΤΝ, η οποία προκειμένου να ικανοποιηθεί, προϋποθέτει την παροχή εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  STEM σε κορίτσια και γυναίκες.
 • Αξίζει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι τα συστήματα ΤΝ ασκούν πολλαπλή και διαφορετική επιρροή στην καθημερινότητα των γυναικών από χώρα σε χώρα. Για τον λόγο αυτόν,κατά   τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαλείων ΤΝ ή δημόσιων πολιτικών για τη ΤΝ πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι πολιτισμικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην κάθε χώρα.
 • Χρειάζεται να διασφαλιστεί η συμμετοχή και η κινητοποίηση του μέγιστου δυνατού αριθμού φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών σε δημόσια ζητήματα που αφορούν τη ΤΝ. Κατά τη χάραξη/ εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών για τη ΤΝ όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνυπολογίζουν τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  καθώς και διαμορφώνουν εξισορροπητικές τάσεις στο εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες.
 • Πρέπει γίνει κατανοητό ότι κατά τον σχεδιασμό και τη  εφαρμογή των συστημάτων ΤΝ πολλές φορές ενσωματώνονται  τα κοινωνικά στερεότυπα. Για παράδειγμα, οι εικονικοί προσωπικοί βοηθοί ενδεχομένως προωθούν συγκεκριμένα έμφυλα στερεότυπα. Για τον λόγο αυτόν, σε όλα τα στάδια μίας δημόσιας πολιτικής που θα προωθεί ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικές συνθήκες όπως ο ρόλος της γυναίκας στην εργασία, η χαμηλότερη αμοιβή που λαμβάνει συγκριτικά με τον άνδρα συνάδελφό της, οι οικογενειακές και οικιακές υποχρεώσεις που κυρίως εκείνη επωμίζεται.
 • Απαιτείται ολοένα και περισσότερη ακαδημαϊκή έρευνα η οποία θα αιτιολογεί τη λειτουργικότητα της ΤΝ καθώς και θα προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων που συνδέονται με τη ΤΝ. Δεδομένου ότι τα συστήματα ΤΝ επηρεάζουν την εργασία γενικά αλλά και τον εργασιακό βίο της γυναίκας ειδικά, πρέπει  να γίνει κατανοητές  οι κοινωνικές επιπτώσεις της ευρύτερης χρήσης της ΤΝ.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο The Effects of AI on the Working Lives of Women | READ online (oecd-ilibrary.org) μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση του ΟΟΣΑ.

© OECD

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Μελέτη
Διαβάσετε περισσότερα