Με στόχο την παροχή αξιόπιστων στοιχείων για τη χάραξη ψηφιακών πολιτικών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (EKKE) διεξήγαγε την έρευνα με τίτλο «Το διαδίκτυο στην Ελλάδα» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «World Internet Project Greece (WIP-GR)» με την υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού/ Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Πιο συγκεκριμένα η έκθεση αναλύει τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα, καθώς και ζητήματα όπως οι δεξιότητες, το ψηφιακό χάσμα, η πληροφοριακή και ψυχαγωγική αξία του διαδικτύου, αλλά και ο βαθμός εμπιστοσύνης των χρηστών. Επίσης, εξετάζει  ακόμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους αλγορίθμους της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε σχέση με την ιδιωτικότητα και το μέλλον της εργασίας, ενώ στο πεδίο της έρευνας καταγράφεται, επίσης, ο βαθμός αξιοπιστίας, ελευθερίας της έκφρασης, πολιτικής επάρκειας, θυματοποίησης και παραβίασης της ιδιωτικότητας. Παρέχει επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με το επίπεδο γνώσης των Ελλήνων  πολιτών για τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες.  

Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Φθινόπωρο-Χειμώνας 2022, 1.200 συνεντεύξεις, τηλεφωνικές (CATI) και διαδικτυακές (CAWI) μέσω συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα, μπορείτε να βρείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.ekke.gr/research/dimosieuseis/to-diadiktio-stin-ellada-to-4o-kima-tou-world-internet-project-greece

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών:

Πρόκειται για δημόσιο ερευνητικό κέντρο που εστιάζει στις κοινωνικές επιστήμες ενώ τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO. Υποστηρίζει την Πολιτεία στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με έρευνες, μελέτες και εκθέσεις εμπειρογνωμοσύνης προσανατολισμένες στην έγκαιρη ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων. Αποτελεί μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Σχετικά με το World Internet Project Greece

Αποτελεί εμπειρική δειγματοληπτική έρευνα η οποία υλοποιείται από το 2015 εντάσσεται στη σύμπραξη World Internet Project (WIP). Πρόκειται για μια διεθνή σύμπραξη πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων που αποτελείται από περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών ηπείρων.

Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Βασικά προγράμματα και προσόντα
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
  • Έκθεση
Διαβάσετε περισσότερα