Πρόσφατα, επιστήμονες από διάφορους κλάδους εξέφρασαν τους ηθικούς κοινωνικούς, και νομικούς προβληματισμούς τους  σχετικά με την έννοια της ανθρώπινης παρέμβασης κατά τον έλεγχο και την εποπτεία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ). Το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα σημαντικό  καθώς στην εποχή μας σημειώνεται η αυξανόμενη υιοθέτηση της ΤΝ στις καθημερινές επικοινωνιακές υποδομές.

Με σκοπό να ενδυναμωθούν οι χρήστες των διαδικασιών επικοινωνίας μέσω ΤΝ, η εν λόγω μελέτη εισάγει την έννοια της ενεργού ανθρώπινης δράσης (active human agency) εξηγώντας γιατί oι περιπτώσεις των μηχανισμών διεκδίκησης και προσφυγής είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ενεργού ανθρώπινης δράσης.

Πολύ συνοπτικά, η μελέτη υποστηρίζει ότι η πολιτική για την ΤΝ θα πρέπει να θεσπίζει δικαιώματα για τους χρήστες, ώστε άμεσα να αμφισβητούν ή να διορθώνουν μια απόφαση που βασίζεται στην ΤΝ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται η ατομική αυτονομία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή. Καταληκτικά,  επισημαίνονται οι άξονες για τη μελλοντική θεωρητική και εμπειρική έρευνα σχετικά με την ενεργό ανθρώπινη παρέμβαση σε καιρούς όπου η τεχνητή νοημοσύνη είναι «πανταχού παρούσα».

Πηγή εικόνας: Enhancing human agency through redress in Artificial Intelligence Systems

Αναδημοσίευση κειμένου: Enhancing human agency in Artificial Intelligence Systems (2022), Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Φιλοσοφία και Ηθική
Είδος δημοσίευσης
  • Επιστημονική εργασία
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Είδος πρωτοβουλίας
  • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα