Η μελέτη Ανάπτυξη της Ψηφιακής Αγοράς Εργασίας: Τα Χαρακτηριστικά και οι Επιπτώσεις της Μελέτης σχετικά με την Εκπαίδευση, τις Ευκαιρίες και την Εργασία αποτελεί μέρος μίας σειράς μελετών που δημοσιεύονται από τη διεθνή ομάδα ερευνητών της οργάνωσης «Ψηφιακό Μέλλον της Εργασίας».

Η μελέτη σχετικά με την εκπαίδευση και την εργασία επικεντρώθηκε κυρίως στον ρόλο της πιστοποίησης των προσόντων για τη διαμόρφωση ατομικών ευκαιριών, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την αναζήτηση θέσεων εργασίας.  Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας σε ένα ολοένα και πιο ψηφιακό περιβάλλον εξακολουθεί να μην έχει διερευνηθεί επαρκώς, παρά τον κομβικό ρόλο της στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας. 


Oι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται επειγόντως η μελέτη της ψηφιακής αγοράς εργασίας είναι όχι μόνο η μείωση της εκτιμώμενης αξίας των πιστοποιήσεων, αλλά και η ταχεία ψηφιακή καινοτομία, η οποία διαμορφώνει τον τρόπο διάρθρωσης των αγορών εργασίας και τον ανταγωνισμό για την αναζήτηση θέσεων εργασίας.


Τα ψηφιακά εργαλεία παρέχουν σε όσους αναζητούν εργασία νέους τρόπους περιγραφής των ίδιων και των εργοδοτών με επιπλέον ποσοτικοποιήσιμα δεδομένα σχετικά με τους υποψηφίους, σε πραγματικό χρόνο και με χαμηλό κόστος. Οι συντάκτες της μελέτης προσδιορίζουν τρεις διαστάσεις των ψηφιακών αγορών εργασίας, οι οποίες τις διαφοροποιούν από τα προηγούμενα «αναλογικά» μοντέλα, τα οποία ονομάζονται ICE:

 1. Πληροφορίες (Information)
 2. Έλεγχος (Control)
 3. Δέσμευση (Εngagement)

Στη συνέχεια, το άρθρο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές σε αυτές τις διαστάσεις συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση της διαδικασίας προσλήψεων και περιγράφει ορισμένες από τις συνέπειες για τις τρέχουσες συναλλαγές της σχέσης εκπαίδευσης-εργασίας και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Αναδημοσίευση κειμένου: The Rise of the Digital Labour Market, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

© OECD & DSJP- περιεχόμενο και οπτικό υλικό 

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
Είδος δημοσίευσης
 • Επιστημονική εργασία
 • Έγγραφο εργασίας
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα