Τα τελευταία τρία χρόνια διαμορφώθηκαν από ένα σύνολο καταστάσεων υγειονομικής, οικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας με συνεχείς προκλήσεις σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές πιέσεις. Αυτές οι αλλαγές που γίνονται με ταχύτατο ρυθμό έχουν διαμορφώσει και συνεχίζουν να αναδιαμορφώνουν τις παγκόσμιες αγορές εργασίας και να καθορίζουν τη ζήτηση για θέσεις εργασίας και δεξιότητες του μέλλοντος, οδηγώντας σε αποκλίνουσες οικονομικές πορείες εντός και μεταξύ των χωρών, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των εργαζομένων και των καταναλωτών και η επείγουσα ανάγκη για πράσινη και ενεργειακή μετάβαση αναδιαμορφώνουν, επίσης, τη σύνθεση του εργατικού  δυναμικού σε διάφορους τομείς και τονώνουν τη ζήτηση για νέα επαγγέλματα και δεξιότητες. Συγχρόνως, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα στις προκλήσεις της αυξανόμενης γεωπολιτικής αστάθειας, της οικονομικής αβεβαιότητας, της αύξησης του πληθωρισμού και της αύξησης των τιμών των βασικών προϊόντων.

Όπως και οι προηγούμενες εκδόσεις, η Έκθεση του 2023 για το Μέλλον των Επαγγελμάτων παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτές τις αλλαγές και αναλύει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναμένεται να τις διαχειριστούν στην αγορά εργασίας από το 2023 έως το 2027, αξιοποιώντας αυτή τη μοναδική διατομεακή και παγκόσμια έρευνα.

Η Έκθεση έχει την ακόλουθη δομή:

 • Στο κεφάλαιο 1 αναλύεται το παγκόσμιο τοπίο της αγοράς εργασίας στις αρχές του 2023.
 • Στο κεφάλαιο 2 διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι βασικές μακροοικονομικές τάσεις αναμένεται να μετασχηματίσουν αυτό το τοπίο κατά την περίοδο 2023-2027.
 • Στα κεφάλαια 3 και 4 εξετάζονται οι συνολικές προοπτικές για τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες που θα προκύψουν κατά την περίοδο 2023-2027.
 • Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι αναδυόμενες στρατηγικές για το εργατικό δυναμικό και τα ταλέντα, ως απάντηση σε αυτές τις τάσεις.

Επιπλέον, η Έκθεση του 2023 για το Μέλλον των Επαγγελμάτων περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύνολο πληροφοριών των προφίλ Οικονομίας, Βιομηχανίας και — για πρώτη φορά — Δεξιοτήτων. Οδηγοί Χρήσης παρέχονται για καθένα από αυτά τα προφίλ, για να υποστηρίζουν τη χρήση τους ως πρακτικά, αυτόνομα εργαλεία. Τέλος, τα Παραρτήματα της  Έκθεσης παρέχουν επισκόπηση της μεθοδολογίας έρευνας της έκθεσης και λεπτομερείς τομεακές αναλύσεις των πενταετών προοπτικών για τις μακροοικονομικές τάσεις, την υιοθέτηση τεχνολογίας και τις δεξιότητες.

Αναδημοσίευση κειμένου: The Future of Jobs Report 2023 – World Economic Forum, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος δημοσίευσης
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Γενικές πληροφορίες
 • Μελέτη
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα