Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η αυτοματοποίηση και η παγκοσμιοποίηση αναδιαμορφώνουν την αγορά εργασίας και δημιουργούν μια άνευ προηγουμένου ανάγκη για επανειδίκευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων παγκοσμίως. Η αύξηση της γενετικής ΤΝ (generative ΑΙ) επιταχύνει περαιτέρω τις νέες επιταγές του εργατικού δυναμικού, καθώς οι επιχειρήσεις ενστερνίζονται τη μετασχηματιστική δύναμη αυτής της τεχνολογίας. 

Κάθε χρόνο, η Coursera παρουσιάζει μια εις βάθος μελέτη διαφόρων χωρών για την αναγνώριση και την κατανόηση των τάσεων όσον αφορά στις δεξιότητες που διαμορφώνουν το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό. Η πέμπτη ετήσια Παγκόσμια Έκθεση για τις Δεξιότητες δημοσιεύθηκε, με βάση στοιχεία από εκατομμύρια εκπαιδευόμενους στο Coursera, για να βοηθήσει τους ηγέτες των επιχειρήσεων, των κυβέρνήσεων  και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να κατανοήσουν το ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο των δεξιοτήτων και τη διαθεσιμότητα ειδικευμένων ταλέντων παγκοσμίως. 

Αναδυόμενα ταλέντα και τεχνολογικοί κόμβοι (technology hubs) επαναπροσδιορίζουν την ιδέα ενός παγκοσμιοποιημένου εργατικού δυναμικού, με τη μεγαλύτερη διάδοση των δεξιοτήτων κατά παραγγελία (in -demand skills). Η παγκόσμια αύξηση των εγγραφών για τα μικρο-διαπιστευτήρια (micro-credentials) της βιομηχανίας αντιστοιχεί στην ταυτόχρονη αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας, προσφέροντας πρωτοφανείς ευκαιρίες σταδιοδρομίας για τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Βασικές διαπιστώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο:

 • Αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση στους τομείς STEM και στα micro -credentials της βιομηχανίας για ψηφιακές θέσεις εργασίας. Από τις 31 Μαρτίου 2023,  η ζήτηση μαθημάτων για STEM αυξήθηκε σε 23.6  εκατομμύρια ετήσιες εγγραφές παγκοσμίως. Αύξηση κατά 1.8 εκατομμύρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τις γυναίκες να αντιπροσωπεύουν το 35 % των εγγραφών.  Οι εγγραφές επαγγελματικών πιστοποιητικών εισαγωγικού επιπέδου αυξήθηκαν σε 3.4 εκατομμύρια παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση κατά 61 % σε ετήσια βάση, με τα πιστοποιητικά STEM να περιλαμβάνουν 2.3 εκατομμύρια εγγραφές, σημειώνοντας αύξηση κατά 47 % σε ετήσια βάση. Οι χώρες και οι περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση σε εισαγωγικά επαγγελματικά πιστοποιητικά, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων (αύξηση 253 %), της Βραζιλίας (231 %), του Πακιστάν (228 %), της Ινδονησίας (176 %) και της υποσαχάριας Αφρικής (80 %). 
 • Οι εκπαιδευόμενοι σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος δίνουν προτεραιότητα στις ψηφιακές δεξιότητες περισσότερο από ό, τι στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Σε αυτές τις χώρες, οι εκπαιδευόμενοι είναι πιθανότερο να επενδύσουν στην απόκτηση δεξιοτήτων όπως η αρχιτεκτονική λογισμικού (software architecture), η ανάπτυξη κινητών επικοινωνιών (mobile development) και οι αρχές προγραμματισμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε τοπικές και απομακρυσμένες ευκαιρίες ταλέντων.  Με εκπαιδευόμενους στην Ινδία και στη Νιγηρία, δεύτερους και τρίτους μόνο στις ΗΠΑ σε εγγραφές επαγγελματικών πιστοποιητικών, με 654,000 και 142,000 αντίστοιχα.
 • Οι δεξιότητες στον τομέα της ΤΝ είναι διαδεδομένες σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενοι με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών είναι πιθανότερο να επενδύσουν σε προηγμένες δεξιότητες ΤΝ σε σχέση με τους εκπαιδευόμενους με λιγότερη τυπική εκπαίδευση σε τομείς όπως τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (1.24x), η εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση (1.18x) και η υπολογιστική όραση (computer vision) (1.22x). Ενώ οι εκπαιδευόμενοι με λιγότερη εκπαίδευση επικεντρώνονται στις θεμελιώδεις ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για να καταστούν δυνατές και να εφαρμοστούν τεχνολογίες ΤΝ στον χώρο εργασίας, όπως η αρχιτεκτονική δικτύου (network architecture)  και οι γλώσσες προγραμματισμού. Οι εκπαιδευόμενοι στην Ευρώπη είναι πιθανότερο να επενδύσουν σε δεξιότητες ΤΝ από ό, τι άλλες περιοχές. Στις κορυφαίες δεξιότητες περιλαμβάνονται τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, η εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση, με τους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία να έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους εκπαιδευόμενους σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να εγγραφούν σε μαθήματα σχετικά με την ΤΝ.  
 • Οι χώρες διατηρούν την ισότητα των φύλων στη διαδικτυακή μάθηση. Η Βόρεια Αμερική έχει το υψηλότερο ποσοστό μαθητευόμενων γυναικών σε όλες τις περιοχές παγκοσμίως, με 51 %, συμπεριλαμβανομένου του Καναδά (55 %) και των ΗΠΑ (51 %), ακολουθούμενη από τη Λατινική Αμερική (49 %). Εκτός της Βόρειας Αμερικής, πολλές αναδυόμενες αγορές έχουν γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των φύλων στη διαδικτυακή μάθηση, όπως οι Φιλιππίνες (51 %), η Ταϊλάνδη (51 %), το Μεξικό (51 %), η Ισπανία (50 %), η Χιλή (50 %) και η Κολομβία (50 %).

Αναδημοσίευση κειμένου: Coursera Digital Skills Report 2023, Digital Skills & Jobs Platform, createdby Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος δημοσίευσης
 • Ενημερωτικό δελτίο
 • Γενικές πληροφορίες
 • Έκθεση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα