Απονέμεται από το 2007 και στοχεύει στον εντοπισμό τον πιο επιτυχημένων ψηφιακών επιτευγμάτων που αναπτύχθηκαν στη Λετονία, στην αξιοποίηση των κορυφαίων δημιουργών και προγραμματιστών, καθώς και στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης στην ουσιαστική χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την εκπαίδευση.

Στόχοι του Λετονικού βραβείου ΤΠΕ

 • Ανάδειξη των πιο επιτυχημένων ψηφιακών επιτευγμάτων που αναπτύχθηκαν στη Λετονία — για την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, τη διοίκηση και την εκπαίδευση.
 • Αξιολόγηση και επιβράβευση των πιο αξιόλογων επιτευγμάτων.
 • Συμβολή στην ψηφιοποίηση της οικονομίας της Λετονίας.
 • Αξιολόγηση και επιβράβευση των πιο σημαντικών φορέων που συμβάλλουν στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και αλφαβητισμού, στη Λετονία.
 • Προβολή των επιτυχημένων αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των ψηφιακών επιτευγμάτων που αναπτύχθηκαν στη Λετονία, με σκοπό την ευρεία ευαισθητοποίηση σχετικά με την αναγκαιότητα της ψηφιοποίησης για την ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας της Λετονίας.

Κατηγορία «Best E-Teacher»

Η κατηγορία Best e-Teacher” απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που αξιοποιούν αποτελεσματικά το ψηφιακό περιεχόμενο, τα ψηφιακά επιτεύγματα, και την τεχνητή νοημοσύνη στη διδασκαλία τους. Στους νικητές αυτού του βραβείου περιλαμβάνονται και εκπαιδευτικοί άλλων γνωστικών αντικειμένων πέρα των υπολογιστών και της πληροφορικής, οι οποίοι αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας τους. Η εν λόγω κατηγορία αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον συγκεκριμένο κλάδο, και ειδικότερα με τους φορείς Tilde και  IT Training Foundation start(it).  Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

 • Η προσωπική εμπειρία του υποψηφίου – Εφαρμογή λύσεων ΤΝ και ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση: η συμβολή του εκπαιδευτικού στη δημιουργία ή/και χρήση ενός ψηφιακού επιτεύγματος (όπως, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ή άλλες ψηφιακές λύσεις, εργαλεία, εφαρμογές, τεχνολογίες, λύσεις κ.λπ.) ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με στόχο την αξιοποίηση των σημαντικότερων οφελών για τον σπουδαστή και τον εκπαιδευτικό.
 • Η επιρροή του υποψηφίου στην εκπαιδευτική κοινότητα, η παρότρυνση άλλων εκπαιδευτικών και συμμετεχόντων στη χρήση και προσβασιμότητα του συγκεκριμένου ψηφιακού επιτεύγματος, η ανταλλαγή καλών πρακτικών.
 • Η ανατροφοδότηση από τους σπουδαστές και άλλους εμπλεκόμενους αναφορικά με τον αντίκτυπο του επιτεύγματος στην εκπαίδευση και στην απόκτηση γνώσεων. Η ευρεία εφαρμογή αυτού, και η αξιοποίηση των μελλοντικών του δυνατοτήτων, αποτελεί όραμα για τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς.

Ένα διακεκριμένο βραβείο

Οι αιτήσεις της κατηγορίας «Best e-Teacher» αξιολογούνται από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών, της LIKTA, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Λετονίας, της Tilde και του Start(IT). Στον νικητή της κατηγορίας που αναδεικνύεται από την κριτική επιτροπή, απονέμεται χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων, και την προβολή καλών πρακτικών για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπροσωπείται από τον δικαιούχο υποψήφιο, λαμβάνει μια ετήσια συνδρομή για την εκπαιδευτική πλατφόρμα letonika.lv και μία για το εργαλείο γλωσσικής υποστήριξης της Tilde Office.

Οι νικητές του βραβείου ανακοινώνονται στο τέλος κάθε έτους κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου που διοργανώνεται από τη Λετονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (LIKTA).  Ο νικητής του βραβείου της κατηγορίας “Best e-Teacher” είναι ένας κάθε χρόνο και επιλέγεται μεταξύ των τριών επιτυχόντων φιναλίστ. Το συγκεκριμένο αξιόλογο βραβείο απονέμεται πάνω από 10 χρόνια, και μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 300 εκπαιδευτικοί από όλη τη Λετονία έχουν υποβάλει αίτηση.

Αναδημοσίευση κειμένου:  Annual Latvian ICT prize “Platinum Mouse Award 2023”: Best e-Teacher

Digital Skills & Jobs Platform, created by Andra Krasavina

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Λετονία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
01/01/2007T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα