Κάτι περισσότερο από εκπαίδευση

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην εκπαίδευση φοιτητών ηλεκτρολόγων μηχανικών που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση  ώστε να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία με ασφάλεια, προστατεύοντας τα δεδομένα και τους χρήστες.

Πιο συγεκριμένα, διερευνά εκπαιδευτικές προσεγγίσεις με βάση το παιχνίδι, την επαυξημένη πραγματικότητα και τις προσομοιώσεις πρώτου προσώπου, για να βελτιώσει τις πτυχές της κατάρτισης που σχετίζονται με την ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας από τους κύριους στόχους της, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι να έρχονται αντιμέτωποι με ασφάλεια, δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Με αφετηρία τις δυνατότητες που προσφέρει η εικονική πραγματικότητα (VR), εκπαιδευτικοί και εκπαιδευόμενοι συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά σενάρια προσομοιώνοντας ένα οικιακό περιβάλλον με δυνητικά κατεστραμμένες ηλεκτρικές συσκευές. Αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης είναι η δημιουργία ενός Οδηγού που παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την επιτυχημένη εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας ως εργαλείο εκπαίδευσης

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, υιοθετήθηκαν διάφορες προσεγγίσεις, όπως:

 • Ανάλυση θεμάτων ασφαλείας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή Στυρία της Αυστρίας.
 • Αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με την εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Δημιουργία σεναρίων εκπαίδευσης αναφορικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
 • Πρωτότυπη εφαρμογή σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, για την εκπαίδευση κυρίως επαγγελματιών ηλεκτρολόγων μηχανικών.
 • Ορθή επιστημονική αξιολόγηση και εκτίμηση ζητημάτων όπως η αποτελεσματικότητα και η ελκυστικότητα της εικονικής πραγματικότητας, το κόστος εφαρμογής της στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα του παραπάνω Οδηγού, σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και τους εταίρους της ΕΕΚ, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την επιτυχή ενσωμάτωση της εκπαίδευσης με τη μορφή εικονικής πραγματικότητας στα προγράμματα σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Κοινό – στόχος

Η εφαρμογή εικονικής πραγματικότητας που αναπτύχθηκε ωφελεί αφενός τους καθηγητές επαγγελματικών σχολών για να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία στη χρήση της ως εκπαιδευτικού εργαλείου,. Επίσης, επιτρέπει στους μαθητευόμενους και στους σπουδαστές να εξοικειωθούν με την τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας ως εργαλείου μάθησης.

Η πρωτοβουλία είναι δωρεάν για όλους τους ενδιαφερόμενους, ενώ η εφαρμογή VR διατέθηκε χωρίς οικονομική επιβάρυνση στις δύο περιφερειακές επαγγελματικές σχολές ηλεκτρολόγων μηχανικών της Στυρίας, για να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς και τους σπουδαστές στην τάξη.  Επίσης, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εφαρμογή VR, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσουν για κατάρτιση, για περαιτέρω ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες τους,  αλλά και για προώθηση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών γενικότερα.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική

Η πρωτοβουλία DigiLernSicher αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης της τεχνολογίας VR. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι μαθητευόμενοι και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τα θέματα ασφάλειας και το σύνθετο περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους. Για το σκοπό αυτό, συνδυάζονται καινοτόμες προσεγγίσεις, ασφαλή εκπαίδευση σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και εκτεταμένη έρευνα. Η πρωτοβουλία υποστηρίζει τη συνεργασία με βασικούς οργανισμούς, παρέχει επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για πρακτική εφαρμογή, επιτρέπει την ισότιμη συμμετοχή σε προηγμένες μεθόδους μάθησης, και μπορεί να εμπνεύσει άλλες πρωτοβουλίες που διερευνούν τη μετασχηματιστική δύναμη των νέων τεχνολογιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η παρούσα συνεισφορά βασίζεται σε άρθρο της Irene Marinelli, το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, στις 27 Ιουλίου 2023.

Αναδημοσίευση κειμένου: DigiLernSicher: Digital acquisition of security know-how

Digital Skills & Jobs Platform, created by Birgit Aschemann

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Αυστρία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Περιφερειακή πρωτοβουλία
Έναρξη
01/07/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα