Εργαλείο αυτο-αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων

H χρήση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Για τον λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Digital Skills & Jobs Platform) έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, δημιούργησε το εργαλείο «Αξιολόγησε τις ψηφιακές σου δεξιότητες» (Test your digital skills).

Πρόκειται για ένα test αυτοαξιολόγησης που σας επιτρέπει μόλις σε λίγα λεπτά να προσδιορίσετε το επίπεδο της γνώσης σας αναφορικά με τις ψηφιακές σας δεξιότητες.  Επίσης, μπορείτε να τις  αναβαθμίστε μέσα από μαθησιακά μονοπάτια που παρέχονται. Τέλος, ολοκληρώνοντας το τεστ, μπορείτε να προβάλλετε το επίπεδο γνώσης των ψηφιακών σας δεξιοτήτων σε ένα επαγγελματικό διαδικτυακό προφίλ ή στο βιογραφικό σας σημείωμα, ενισχύοντας έτσι τα τυπικά σας προσόντα.

Η αγγλική έκδοση του test είναι διαθέσιμη εδώ.