Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 έχουν ως στόχο να αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τα έργα και τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους Ευρωπαίους σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023;

Μάθετε αν το έργο ή η πρωτοβουλία σας μπορεί να συμμετάσχει στο EDSA23! Εάν έχετε αμφιβολίες για το αν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της πλατφόρμας ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@digitalskillsjobs.eu .

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε αυτές τις οδηγίες σε μορφή PDF.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση

Αιτήσεις είναι ευπρόσδεκτες από κάθε είδους οργανισμούς, δημόσιους, ιδιωτικούς, ακαδημαϊκούς, ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, ΜμΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών που εκτελούν ή έχουν ολοκληρώσει έργο ή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε μία από τις 5 κατηγορίες των βραβείων.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

 • Το έργο ή η πρωτοβουλία πρέπει είτε να έχει ολοκληρωθεί (το αργότερο το 2022), είτε να βρίσκεται σε εξέλιξη και να έχει ήδη επιτύχει το 50% των ορόσημων που έχουν προσδιοριστεί. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Αυτό σημαίνει ότι το έργο ή η πρωτοβουλία σας μπορεί να υποβληθεί εάν έχετε ήδη επιτύχει ορισμένους από τους στόχους που έχετε θέσει. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν έργα που βρίσκονται σε φάση εκκίνησης ή που δεν έχουν ακόμη παράξει μετρήσιμο αντίκτυπο.
 • Το έργο ή η πρωτοβουλία πρέπει να έχει υλοποιηθεί σε μία ή περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για έργα με διάφορους οργανισμούς-εταίρους μπορεί να υποβληθεί αίτηση μόνο μία φορά και η υποβολή μπορεί να γίνει είτε από τον επικεφαλής/συντονιστή του έργου είτε από έναν οργανισμό-εταίρο που έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του συντονιστή. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα έργο υλοποιείται σε διάφορες χώρες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση μόνο μία φορά.

Οι αιτήσεις για έργα που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις θα απορρίπτονται αυτόματα.

Κατηγορίες

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο για μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Ενδυνάμωση της νεολαίας στον ψηφιακό τομέα (πχ. σχέδια για την προσέλκυση του νεότερου κοινού σε επαγγέλματα ΤΠΕ, πρωτοβουλίες για την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, μαθήματα αναδυόμενων τεχνολογιών για το νεότερο κοινό, hackathons κλπ.).
 • Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων @ Εργασία (πχ. πρωτοβουλίες ψηφιακής αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης σε διάφορους τομείς, διευκόλυνση κάλυψης  σε θέσεις εργασίας επαγγελματιών ΤΠΕ όλων των επιπέδων)
 • Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση (πχ. έργα που στοχεύουν ειδικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών και των σχολικών διοικήσεων)
 • Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο (πχ. πρωτοβουλίες ψηφιακής κατάρτισης και εγγραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης για ηλικιωμένους, ανέργους, ευάλωτες ομάδες, προσβασιμότητα)
 • Γυναίκες στην σταδιοδρομία των ΤΠΕ (πχ. έργα που στοχεύουν ειδικά στην αύξηση του αριθμού των γυναικών επαγγελματιών ΤΠΕ ή στην ψηφιακή αναβάθμιση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ή των νεότερων γυναικών στις ΤΠΕ)

Εάν το έργο ή η πρωτοβουλία σας αφορά  διαφορετικές κατηγορίες, πρέπει να επιλέξετε μόνο μία από αυτές για την αίτηση.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για να υποβάλει αίτηση, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του υποψήφιου οργανισμού πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης, να δημιουργήσει ένα προφίλ χρήστη και ένα προφίλ οργανισμού (μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες εδώ). Βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο οργανισμός σας δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, όπως αναφέρεται στις οδηγίες. Αν έχετε αμφιβολίες για το αν ο οργανισμός σας είναι εγγεγραμμένος ή όχι, επικοινωνήστε με την ομάδα της πλατφόρμας στέλνοντας email στη διεύθυνση info@digitalskillsjobs.eu.

Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του οργανισμού, ο αιτών πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο – παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του οργανισμού στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης καθώς αυτή θα είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλες τις περαιτέρω επαφές σχετικά με τα βραβεία.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 8 Απριλίου 2023 στις 12 CET- μετά τη λήξη της προθεσμίας η πλατφόρμα εγγραφής θα κλείσει. Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα της πλατφόρμας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@digitalskillsjobs.eu.

Κάθε αίτηση θα περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή του έργου, της χώρας/περιοχής που εμπλέκεται, των εταίρων και του κοινού-στόχου, καθώς και των επιθυμητών ορόσημων που έχουν τεθεί
 • Σύνδεση του έργου με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας για τις ψηφιακές δεξιότητες
 • Αντίκτυπος: ποιοι είναι οι στόχοι του έργου; Αναφέρετε τα ορόσημα και παρέχετε ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης των συγκεκριμένων ορόσημων του έργου για να αξιολογήσετε τον τρέχοντα αντίκτυπο
 • Βιωσιμότητα: περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο το έργο μπορεί να είναι επεκτάσιμο ή βιώσιμο τα επόμενα χρόνια
 • Δυνατότητα αναπαραγωγής: πώς το έργο μπορεί να διαμοιραστεί και να αναδημιουργηθεί σε άλλα πλαίσια – ή αν έχει ήδη αναπαραχθεί με επιτυχία, αναφέρετε λεπτομερώς πώς και πού
 • Καινοτομία και πρωτοτυπία: γιατί το έργο αυτό είναι καινοτόμο και τι το κάνει να ξεχωρίζει από τα άλλα
 • Προβολή και διάδοση: πώς παρουσιάζεται το έργο αυτό στο κοινό-στόχο, επικοινωνείται και προωθείται προκειμένου να προσεγγίσει το κοινό-στόχο του;
 • Προσβασιμότητα: αναφέρετε τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μπορέσουν τα άτομα με αναπηρία να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία ή να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ή τις εκπαιδεύσεις από τεχνική άποψη (προσβασιμότητα των ψηφιακών προϊόντων).

Διαδικασία επιλογής και χρονοδιάγραμμα

Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής χωρίζονται σε 3 φάσεις με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τα βραβεία θα είναι ανοικτές από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 8 Απριλίου 2023.

Προεπιλογή και επιλογή των νικητών για κάθε κατηγορία

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η ομάδα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης θα αξιολογήσει τις αιτήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται κατωτέρω. Για κάθε κατηγορία, θα επιλεγούν έως 5 αιτήσεις, με βάση τη βαθμολογία που θα ληφθεί για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Στη συνέχεια, οι τελικές αιτήσεις θα παρουσιαστούν στην κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από 5 μέλη που ανήκουν σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Η κριτική επιτροπή θα συνεδριάσει για να συζητήσει τις αιτήσεις των φιναλίστ και να επιλέξει τους νικητές για κάθε κατηγορία.

Ανακοινώνοντας τους φιναλίστ και τα βραβευθέντα έργα

α) Τα έργα που θα επιλεγούν ως φιναλίστ θα παρουσιαστούν στις 25 Μαΐου 2023 σε διαδικτυακή εκδήλωση, θα δημοσιευτούν στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης και θα προωθηθούν μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης @DigitalSkillsEU (Facebook και Twitter).

β) Οι νικητές των βραβείων θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης τον Ιούνιο και θα κληθούν να παραστούν στις Βρυξέλλες για να παραλάβουν τα βραβεία και να συμμετάσχουν σε εργαστήριο συνδημιουργίας που διοργανώνει η Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, μαζί με το δίκτυο των ευρωπαϊκών εθνικών συνασπισμών για τις δεξιότητες και την απασχόληση.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι τελικές αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την κριτική επιτροπή, η οποία θα αποδώσει βαθμολογία βάσει 5 κριτηρίων με μέγιστη βαθμολογία 30 βαθμούς, με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Προεπιλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων – Διαφάνεια

Η προεπιλογή των αιτήσεων που θα υποβληθούν θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα  της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και, μια κοινοπραξία οργανισμών με επικεφαλής το European Schoolnet και αποτελούμενη από τις Tremend, DIGITALEUROPE, LIKTA, European DIGITAL SME Alliance και Public Libraries 2030. Στην περίπτωση αιτήσεων που αφορούν έναν ή περισσότερους από τους εταίρους της κοινοπραξίας, οι εν λόγω αιτήσεις θα αξιολογηθούν από άλλον εταίρο που δεν συμμετέχει στο υποψήφιο έργο.

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής για την τελική αξιολόγηση θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων ικανότητας και εμπειρίας στις 5 κατηγορίες βραβείων και βάσει της μη συμμετοχής τους σε κάποιο από τα έργα των φιναλίστ, ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων.

Βραβεία

Οι νικητές κάθε κατηγορίας θα λάβουν τα εξής:

 • Μνεία και παρουσία στη διαδικτυακή εκδήλωση για την ανακοίνωση των νικητών,
 • Δημοσίευση της πρωτοβουλίας/του έργου τους στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης και προβολή στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης @DigitalSkillsEU
 • Ένα τρόπαιο και ένα πιστοποιητικό
 • Πρόσκληση συμμετοχής στην τελετή απονομής των βραβείων στις Βρυξέλλες και στο εργαστήριο συνδημιουργίας, με έξοδα ταξιδιού και διαμονής που προσφέρονται από τους διοργανωτές.

Το έργο/πρωτοβουλία των φιναλίστ για κάθε κατηγορία θα παρουσιαστεί στην Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και απασχόλησης και θα προωθηθεί στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης @DigitalSkillsEU. 

Πρόσθετοι κανόνες για τους αιτούντες

Η υποβολή αίτησης για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων κανονισμών.

Η παροχή μερικών ή αναληθών πληροφοριών κατά την υποβολή της αίτησης θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από τα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες εγγυώνται ότι η υποψήφια πρωτοβουλία δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Απαλλάσσει επίσης τους διοργανωτές από κάθε αξίωση ή διαφωνία για οποιονδήποτε λόγο από τρίτους που μπορεί να προκύψει σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση των πρωτοβουλιών που προωθούνται στο πλαίσιο των προαναφερθέντων βραβείων.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αποκλείσουν πρωτοβουλίες των οποίων το περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, είναι αντίθετο προς το νόμο, τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν μπορούν να προβάλουν αξιώσεις έναντι των διοργανωτών, σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο εν λόγω βραβείο και την ενδεχόμενη μη επιλογή της πρωτοβουλίας που παρουσιάστηκε.

Οι διοργανωτές διατηρούν το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα να ακυρώσουν ή να αναστείλουν τον διαγωνισμό και τη διανομή των βραβείων ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση που παράγοντες πέραν του ελέγχου τους δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του.

Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να επικοινωνήσουν και να διαδώσουν τη συμμετοχή τους στα βραβεία και το αποτέλεσμα που πέτυχαν χρησιμοποιώντας το πακέτο τύπου που παρέχει η ομάδα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης.

Επικοινωνία

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, επικοινωνήστε με την ομάδα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης στη διεύθυνση info@digitalskillsjobs. eu.

Αναδημοσιεύση κειμένου: European Digital Skills Awards 2023: How to apply Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
Διαβάσετε περισσότερα