Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση σε συνεργασία με τις Εθνικές Συμμαχίες των κρατών μελών της ΕΕ, διοργανώνει καμπάνια ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη με τίτλο: «Ανακαλύψτε τη δουλειά των ονείρων σας στο ψηφιακό τομέα (Discover your dream job in digital)» .

Βασικές επιδιώξεις της καμπάνιας είναι:

•  η αλλαγή της αντίληψης των εργαζομένων  για τη σταδιοδρομία στον κλάδο των ΤΠΕ

•  η παρουσίαση  των ευκαιριών σταδιοδρομίας σε ψηφιακά επαγγέλματα

•  η ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης μαθημάτων πληροφορικής και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση.

Στόχος της εκστρατείας είναι να ενθαρρύνει φοιτητές, νέους πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στην ψηφιακό τομέα και να ανατρέψει πολλά στερεότυπα που επιμένουν σχετικά με την σταδιοδρομία στην τεχνολογία και τείνουν να παρουσιάζουν τις τεχνολογικές σταδιοδρομίες ως δυσπρόσιτες για νέους, γυναίκες ή οποιονδήποτε  άλλον εκτός του  ψηφιακού τομέα. Τέλος, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών παρόχων και επιχειρήσεων: η βιομηχανία και η εκπαίδευση πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργοδοτών και του επιπέδου των δεξιοτήτων των αποφοίτων στις ΤΠΕ.

Στην ενότητα “Επίκαιρα θέματα προς συζήτηση (Hot topis)” θα βρείτε καλές πρακτικές από χώρες της ΕΕ, απόψεις ειδικών για το πώς μπορούμε να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα και να εμπλέξουμε τους νέους σε τεχνολογικές σταδιοδρομίες καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης.

Ανακαλύψετε τη μελλοντική σας σταδιοδρομία στον τομέα της τεχνολογίας και μάθετε τι κάνουν οι χώρες σε όλη την Ευρώπη για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας.

Πληροφορίες: Digital Skills & Jobs Platform, Discover your dream job in digital!

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Διαβάσετε περισσότερα