Αν και η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση σε τομείς που εφαρμόζουν επιτυχώς τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (blockchain) ή άλλες τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (Distributed Ledger Technology/ DLT), την ίδια στιγμή παρουσιάζει σημαντική έλλειψη σε ψηφιακές δεξιότητες με κίνδυνο να παρακωλύεται η ανάπτυξη της καινοτομίας.

Το CHAISE είναι ένα έργο τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ε. Ε , Erasmus +, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αλυσίδων συστοιχιών καθώς και την κατάρτιση των ειδικών ΤΠΕ σε αυτή. Ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2024 έχοντας ως βασικούς στόχους:

  • την αντιμετώπιση των τυχόν ελλείψεων στον συγκεκριμένο τεχνολογικό τομέα,
  • την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα οφέλη και τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία blockchain
  • την ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων, προσόν που αναζητούν οι εργοδότες κατά την πρόσληψη προσωπικού. 

Η εταιρική σχέση CHAISE, αποτελούμενη από 23 εταίρους και 5 συνδεδεμένους συνεργάτες από 15 χώρες της ΕΕ, δημοσίευσε τη  στρατηγική για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλυσίδας συστοιχιών στην Ευρώπη τον Μάρτιο 2022. Επόμενη επιδίωξη είναι να στηρίξει το εργατικό δυναμικό μέσα από την παροχή μελλοντικών λύσεων κατάρτισης, καθιστώντας τες διαθέσιμες και προσβάσιμες για όλους. Τέλος, παρακολουθεί  και αναλύει την αυξανόμενη ζήτηση για δεξιότητες τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών και τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στην Ευρώπη.  

Αναδημοσίευση κειμένου: CHAISE: Blockchain Skills for Europe,  Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Είδος πρωτοβουλίας
  • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα