Με επίκεντρο τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, η Ευρωπαική Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση (Digital Skills & Jobs Platform) διερευνά τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Reinforcing key enabling technologies” απαντώνται με απλό και κατανοητό τρόπο ερωτήματα όπως ποιες είναι οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και οι πρακτικές εφαρμογές τους στην καθημερινότητά μας, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να κατανοήσει τις δυνατότητές τους και να τις χρησιμοποιήσει στην επαγγελματική του ζωή.

Στο πεδίο “Επίκαιρα θέματα προς συζήτηση (Hot topis)” αναλύονται οι προηγμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, η τεχνολογία blockchain, τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος. Επίσης, παρουσιάζονται καλές πρακτικές από τις χώρες της ΕΕ και άρθρα που ενημερώνουν τον αναγώστη σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Ακόμα καταγράφονται τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης ατόμων στους παραπάνω τεχνολογικούς τομείς και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ που τα υποστηρίζουν χρηματοικοινομικά. Τέλος, στη διαδικτυακή συνομιλία «Εφαρμογές για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο» οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις αναφορικά με τον τρόπο που οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα επαγγέλματα.

Πληροφορίες: Digital Skills & Jobs Platform

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Διαβάσετε περισσότερα