Με όραμα την ανάδειξη της ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης στην υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), τα ενωσιακά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της, καθώς και πολλοί ιδιωτικοί φορείς συσπειρώθηκαν και δημιούργησαν την Ευρωπαϊκή Κοινή Επιχείρηση Υπολογιστών Υψηλής Απόδοσης (European High Performance Computing Joint Undertaking- EuroHPC JU) για την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος υπερυπολογιστικής παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη. 

Ουσιαστικά συντονίζει τις προσπάθειές και να συγκεντρώνει τους διαθέσιμους πόρους των μελών της ώστε να δημιουργηθούν λύσεις υπολογιστικής, οι οποίες με τη σειρά τους θα ενισχύσουν την επιστημονική αριστεία και τη βιομηχανία. Επιδιώκει την ψηφιακή και τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης με τελικό σκοπό τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Πιο ειδικά, υποστηρίζει την ανάπτυξη υποδομής υπερυπολογιστικής παγκόσμιου βεληνεκούς με την εγκατάσταση και τη διασφάλιση τριών pre-exascale και  πέντε petascale υπολογιστών  στην Ευρώπη. Οι εν λόγω υπερυπολογιστές αιχμής θα βρίσκονται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και θα είναι διαθέσιμες για χρήση από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και για τις επιστημονικές και βιομηχανικές κοινότητες, ενθαρρύνοντας την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας HPC σε όλους τους τομείς βιομηχανίας και έρευνας. Παρέχοντας σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις (ιδίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή ΜμΕ) πρόσβαση σε πόρους υπερυπολογιστικής, αποσκοπεί επίσης στον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας. Ταυτόχρονα, στοχεύει να διευκολύνει την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.

Με επτά υπερυπολογιστές υπό κατασκευή εντός της Ευρώπης, συμβάλλει άμεσα στη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε παγκόσμια κλίμακα μέσω της αποτελεσματικής υιοθέτησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την ανάπτυξή της. Τέλος, μέσω της δημιουργίας δικτύου εθνικών κέντρων ικανοτήτων υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, επιδιώκει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή γνώση των τεχνολογιών υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και να τονώσει την παροχή τεχνολογίας εντός της Ένωσης.

Μία από τις πρόσφατες εμβληματικές πρωτοβουλίες της είναι το ακαδημαϊκό πρόγραμμα EUMaster4HPC το οποίο διαμορφώθηκε από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ερευνητικά/υπερυπολογιστικά κέντρα και υπό τη στήριξη βιομηχανικών εταίρων με αποστολή τον παρέχοντας σε φοιτητές της Ένωσης μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων.

Αναδημοσίευση είδησης: European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), Digital Skills & jopbs Platform, created by Matteo Mirigliano

Μετάφραση κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Τομέας κατασκευών και πολιτικών μηχανικών (Building and civil engineering)