Λογότυπο

Η έκδοση αυτή αποτελεί προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της έκδοσης “Promoting Effective Digital-Age Learning: A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations”.

Πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου της Ελλάδος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την άδεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ. Ως προϊόν της εποικοδομητικής συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ των παραπάνω δύο φορέων, υποστηρίζεται ενεργά η ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλεται στην Ελλάδα και την Κύπρο για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών τους, μέσα από πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα εθνικά σχέδια δράσης για τις ψηφιακές ικανότητες.

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ελληνικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, δηλαδή, σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας (γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης), και ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, όπως κολέγια,πανεπιστήμια και πολυτεχνεία πλέον έχουν την ευκαιρία να προστρέξουν στην ελληνική μετάφραση του DigCompOrg προκειμένου να αναστοχαστούν σχετικά με την πρόοδό τους στην ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Σχετικά με το DigCompOrg

Αποτελεί μια επιστημονική έκθεση για διαμόρφωση πολιτικής (Science for Policy report) του Κοινού Κέντρου Ερευνών, της εσωτερικής επιστημονικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποσκοπεί στην παροχή τεκμηριωμένης επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία διαμόρφωσης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Φιλοδοξεί να ενθαρρύνει και υποστηρίξει τους οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης στην αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Επίσης, ένας ακόμα στόχος του DigCompOrg είναι να υποστηρίξει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τέλος, διευκολύνει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα μεταξύ των συναφών πρωτοβουλιών σε όλη την Ευρώπη, και να διαδραματίσει ρόλο στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού των σχετικών δράσεων και της άνισης ανάπτυξης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές επιδιώξεις του μεταξύ άλλων είναι:

 • να ενθαρρύνει τον αναστοχασμό και την αυτο-αξιολόγηση εντός των εκπαιδευτικών οργανισμών, καθώς σταδιακά εμβαθύνουν στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση,
 • να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν παρεμβάσεις για την ενσωμάτωση και την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης.

Καταληκτικά, υπενθυμίζεται ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών, εκτός από το πλαίσιο DigCompOrg, έχει αναπτύξει το πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών (DigCompEdu) και το πλαίσιο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών (DigComp) το οποίο μπορείτε να βρείτε μεταφρασμένο στην ελληνική ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.nationalcoalition.gov.gr/ds-resource/diathesimi-i-elliniki-ekdosi-toy-eyrop/.

© EKT & ΠΙΚ

Οργανισμός
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(22) "Μεθοδολογία" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(938) "

Το DigCompOrg έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της έρευνας Προώθηση της Καινοτόμου Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (InnovativEdu), η οποία ξεκίνησε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και τη μονάδα Κοινωνία της Πληροφορίας του Κοινού Κέντρου Ερευνών τον Δεκέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017. Η έκδοση στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου της Ελλάδος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την άδεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ.

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(117) "Βάση μεθοδολογίας (π.χ. βασίζεται/δεν βασίζεται στο Πλαίσιο DigComp)" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Μεθοδολογία

Το DigCompOrg έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της έρευνας Προώθηση της Καινοτόμου Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (InnovativEdu), η οποία ξεκίνησε από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και τη μονάδα Κοινωνία της Πληροφορίας του Κοινού Κέντρου Ερευνών τον Δεκέμβριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017. Η έκδοση στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου της Ελλάδος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου με την άδεια του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Λήψη αρχείου
Διαβάσετε περισσότερα