Η διεθνής πρωτοβουλία DIGINNO, μία σύμπραξη δυνάμεων προερχόμενες από τις χώρες της Εσθονίας, Λιθουανίας, Νορβηγίας και Σουηδίας Λεττονίας και χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα Interreg, δημιούργησε ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου ωριμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ). Δρομολογήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Εσθονίας και βασίστηκε σε μεθοδολογία που ανέπτυξε η λετονική ένωση τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών LIKTA στο πλαίσιο της δράσης Έξυπνη Λετονία (Gudrā Latvija).

Πιο συγκεκριμένα, αξιολογεί το επίπεδο ψηφιοποίησης μίας ΜμΕ στις ακόλουθες δέκα διαστάσεις:

 • Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανταγωνισμός
 • Διαχείριση δημοσιονομικών δεδομένων
 • Περιβάλλον ανθρώπινων πόρων
 • Διαχείριση πελατών
 • Διαχείριση πόρων
 • Επικοινωνία και σχέσεις με τους πελάτες
 • Ψηφιοποίηση των διαδικασιών
 • Πολιτική και πρακτικές ασφαλείας
 • Ψηφιοποίηση στην παραγωγή
 • Προοπτικές καινοτομίας και ανάπτυξης

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν, το εργαλείο παρουσιάζει μία σειρά από εξατομικευμένες προτάσεις που δύναται να ακολουθήσει η αξιολογούμενη ΜμΕ όσον αφορά την ψηφιοποίηση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργζομένων της. Με αυτόν τον τρόπο το εργαλείο όχι μόνο βοηθά τις ΜμΕ να προσαρμοστούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες προυποθέσεις έναρξης εσωτερικής συζήτησης σχετικά με το θέμα της ψηφιοποίησης και τη σημασία της για την οργανωτική στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Επιπλέον, το εργαλείο υποστηρίζει τα διοικητικά στελέχη, τους διευθυντές και τους επικεφαλής των ΜμΕ να κατανοήσουν πού βρίσκεται η επιχείρησή τους σε σύγκριση με άλλες και να επενδύσουν σε προγράμματα βιώσιμης αναβάθμισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Αναδημοσίευση κειμένου: Diginno Tool – SME Digital Maturity Recommender, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina MISHEVA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(22) "Μεθοδολογία" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(391) "

Ένα εργαλείο που βασίζεται στη μεθοδολογία LIKTA στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Λετονία» για την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας σε 10 βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, οι οποίοι απαριθμούνται στην περιγραφή.

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(117) "Βάση μεθοδολογίας (π.χ. βασίζεται/δεν βασίζεται στο Πλαίσιο DigComp)" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Μεθοδολογία

Ένα εργαλείο που βασίζεται στη μεθοδολογία LIKTA στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Λετονία» για την αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας σε 10 βασικούς επιχειρηματικούς τομείς, οι οποίοι απαριθμούνται στην περιγραφή.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Λογισμικό (Software)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Εσθονία
 • Λετονία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
 • Άτομα με μητρική γλώσσα την Ελληνική
Γλώσσα
 • Δανέζικη
 • Αγγλική
 • Εσθονική
 • Λετονική
 • Λιθουανική
 • Πολωνική
 • Σουηδική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα