Εργαλεία

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε εργαλεία προκειμένου να αξιολογήσετε το επίπεδο γνώσης των ψηφιακών σας δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

ΟΟΣΑ: Αξιολόγηση στην εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες

Η «Εκπαίδευση — Δεξιότητες στο διαδίκτυο» είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που σχεδιάστηκε από τον ΟΟΣΑ για την παροχή αποτελεσμάτων σε...

Πρόγραμμα αναφοράς του ECSO στην κυβερνοασφάλεια

Το παρόν εργαλείο, που σχεδιάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO) παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για...

Διαδραστικός χάρτης παρουσίασης των εθνικών στρατηγικών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο από τον ENISA

Ο ENISA έχει αναπτύξει έναν νέο διαδραστικό χάρτη για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της κατανόησης των εθνικών στρατηγικών κυβερνοασφάλειας

Σχεδιαστικό πρόγραμμα δημιουργίας μαθημάτων: SPARTA’s Cybersecurity Curricula Designer

Ο σχεδιαστής προγραμμάτων σπουδών κυβερνοασφάλειας είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου SPARTA και χρηματοδοτείται από...

SPARTA’s Cybersecurity Study Programs Map: Ένας διαδραστικός χάρτης για τα προγράμματα κυβερνοασφάλειας

Ο Χάρτης Προγραμμάτων Μελετών για την Κυβερνοασφάλεια, που αναπτύχθηκε από το έργο Sparta και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»,...

Διαθέσιμη η ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου  για τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών  DigComp 2.2

Η Γενική  Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών διαθέτει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό  την ελληνική έκδοση του ευρωπαϊκού...

SecureSME Tool: ένα εργαλείο για τις ΜμΕ από τον ENISA

Ένα πρακτικό και φιλικό προς τον χρήστη εργαλείο που βοηθά τις ΜΜΕ να χρησιμοποιούν τις συμβουλές, τις κατευθυντήριες γραμμές και...

Παρατηρητήριο ΤΝ (AI Watch)

AI Warch, η «Υπηρεσία Γνώσης της Επιτροπής για την παρακολούθηση της ανάπτυξης, της αναβάθμισης και του αντικτύπου της τεχνητής νοημοσύνης...

Εγχειρίδιο ICT4 the Elderly: Προωθώντας τη ψηφιακή γνώση στα άτομα τρίτης ηλικίας

Το εγχειρίδιο ICT4 για τους ηλικιωμένους χρησιμεύει ως εργαλειοθήκη και χώρος κατάρτισης για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους που εργάζονται σε ψηφιακές...

Project ARIS — Εκπαιδευτικό υλικό ενίσχυσης δεξιοτήτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για επαγγελματίες ΤΠΕ

Δέσμη δωρεάν υλικού κατάρτισης και αξιολόγησης στην τεχνητή νοημοσύνη και ορισμένα προγράμματα σπουδών σχετικά με την ΤΝ για επαγγελματίες ΤΠΕ

Αποτελέσματα 13 έως 24 από 38