Η γερμανική πρωτοβουλία Coding for Tomorrow διαθέτει μία συλλογή από εργαλεία, χρήσιμες συμβουλές και έξυπνα κολπάκια για εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις σχολικές κοινότητες καθώς και στην προώθηση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Η εργαλειοθήκη αναπτύχθηκε με αφορμή την πανδημία COVID-19, κατά την οποία τα σχολεία στη Γερμανία έκλεισαν ενώ εκπαιδευτικοί και γονείς κλήθηκαν να διαχειριστούν τις προκλήσεις της διαδικτυακής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών. Περιλαμβάνει ένα αποθετήριο ψηφιακών εργαλείων, συμβουλών και τεχνών για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές όλων των ηλικιών με στόχο να ενθαρρύνει τη δοκιμή νέων ψηφιακών μορφών μάθησης αλλά και αναψυχής των μικρών μαθητών. Παράλληλα, προσφέρει διάφορους τρόπους για την επεξεργασία, την έρευνα και την ανάπτυξη κοινών δράσεων στο διαδίκτυο ενώ συγκεντρώνει την εμπειρία και τα μαθήματα γνώσης που απέκτησε η  κοινότητα Coding for Tomorrow κατά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας. 

Βασική επιδώξη της εργαλειοθήκης είναι η υποστήριξη των μαθητών ώστε να συμπορευτούν με τη ψηφιακή εποχή και να ενημερώνονται σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι οποίες δεν περιγράφονται απαραίτητα σε επίσημα εγχειρίδια. Επίσης, το αποθετήριο παρουσιάζει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς διάφορους δικτυακούς τόπους, εφαρμογές και ηχητικά άρθρα σύντομης διάρκειας (podcast), που απευθύνονται σε παιδιά, παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές για τη βελτίωση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Αναδημοσίευση κειμένου: Coding for Tomorrow: Tools, Tips & Tricks, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina MISHEVA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Αποθετήριο με διάφορους πόρους, όπως συμβουλές, εργαλεία και χρήσιμους συνδέσμους από διαφορετικούς παρόχους για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Γερμανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
Γλώσσα
 • Γερμανική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα