Ο ENISA, ο οργανισμός της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, δημοσίευσε ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης της ωριμότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στο πεδίο της κυβερνοασφάλειας. 

Αξιολογήστε την επιχείρησή σας

Γνωστό και ως Cybersecurity Maturity Assessment for Small and Medium Enterprises σύμφωνα με την αγγλική του ονομασία, το συγκεκριμένο εργαλείο καλύπτει διάφορους τομείς της κυβερνοασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, των πολιτικών, των τεχνικών μέτρων ασφάλειας, της επίτευξης της επιχειρησιακής συνέχειας και της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Διασφαλίζει ότι οι ΜμΕ θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις τρέχουσες πρακτικές τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, να εντοπίζουν τους τομείς που επιδέχονται βελτίωση αλλά και να μειώνουν τον κίνδυνο μίας κυβερνοεπίθεσης.

Πληροφορίες σχετικά με το ερωτηματολόγιο

Το εργαλείο διατίθεται δωρεάν σε όλους, το μόνο που απαιτείται είναι η εγγραφή! Αποτελείται ουσιαστικά από ένα ερωτηματολόγιο με πολλαπλές επιλογές, το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος εμπεριέχει ερωτήσεις διαμόρφωσης του επιχειρηματικού προφίλ ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει ερωτήματα για την αξιολόγηση του επιπέδου ωριμότητας της εξεταζόμενης επιχείρησης. Ο χρόνος συμπλήρωσής του δεν υπερβαίνει τα τριάντα λεπτά ενώ μόλις απαντηθούν οι ερωτήσεις, υπάρχει η δυνατότητα επανεξέτασης και τροποποίησής τους.  Τέλος, διερευνά τα εξής τρία πεδία:

α) τον ανθρώπινο παράγοντα εξετάζοντας εάν την ετοιμότητα των εργαζομένων της ΜμΕ στις κυβερνοεπιθέσεις,

β) το τεχνολογικό επίπεδο εκτιμώντας τον βαθμό εφαρμογής των καλών πρακτικών κυβεροασφάλειας και

γ) τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στη ΜμΕ όσον αφορά τους κυβερνοκινδύνους.

Μετά τη συμπλήρωση των ερωτημάτων, καταρτίζεται έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • σύντομη περιγραφή του τρέχοντος επιπέδου ωριμότητας της επιχείρησης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας
 • προτάσεις βελτίωσης των πρακτικών κυβερνοασφάλειας, δηλαδή κατανοητές και εύκολα εφαρμόσιμες συστάσεις βελτίωσης και παρακολούθησης της προόδου της επιχείρησης.
 • συγκριτική παρουσίαση του επιπέδου επιχειρηματικής ωριμότητας της εξεταζόμενης επιχείρησης με παρόμοιες εταιρείες εντός της Ευρώπης ανά προϋπολογισμό, μέγεθος ή χώρα.

Γιατί να συμπληρώσετε και εσείς το ερωτηματολόγιο;

Συνοπτικά, το εργαλείο αξιολόγησης της ωριμότητας της κυβερνοασφάλειας για τις ΜΜΕ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε μικρή ή μεσαία επιχείρηση που επιδιώκει να ενισχύσει τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που ήδη εφαρμόζει. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, οι ΜΜΕ μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους από βλάβη.

Αναδημοσίευση κειμένου: ENISA Cybersecurity Maturity Assessment Tool for SMEs, Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(22) "Μεθοδολογία" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(47) "

Εργαλείο αξιολόγησης

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(117) "Βάση μεθοδολογίας (π.χ. βασίζεται/δεν βασίζεται στο Πλαίσιο DigComp)" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Μεθοδολογία

Εργαλείο αξιολόγησης

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Υπηρεσίες φύλαξης (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Εργαλείο αυτοαξιολόγησης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα