Καλές Πρακτικές

Στην ενότητα αυτή θα ανακαλύψετε επιτυχημένες εθνικές και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Φίλτρα Αναζήτησης
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Δημιουργικές Κοινότητες για την Ψηφιακή Ένταξη (CCDI) — Πορτογαλία

Οι Δημιουργικές Κοινότητες για την Ψηφιακή Ένταξη [Creative Communities for Digital Inclusion (CCDI)] αποτελούν μια προσέγγιση για την προώθηση της...

Πρόγραμμα Digital Opportunity Traineeships για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης σε ψηφιακά επαγγέλματα

Μια ορθή πρακτική σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη της διαθεσιμότητας περιόδων πρακτικής άσκησης στον ψηφιακό τομέα και την παροχή...

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ψηφιακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα

Πρόκειται για  μια πρωτοβουλία αναβάθμισης των δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ),  μέλος της  Ελληνικής Εθνικής Συμμαχίας  για τις Ψηφιακές Δεξιότητες...

Πρόγραμμα DISC – Ψηφιακές δεξιότητες για την Ένταξη και τoν Ενεργό Πολίτη

Στο έργο DISC συμμετέχουν 5 εταίροι από τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο και τη Σλοβενία για την...

Women4IT — Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών στον ψηφιακό τομέα

Με όραμα την ανάδειξη ελκυστικών ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις γυναίκες στον τεχνολογικό τομέα...

Μαραθώνιοι ανάπτυξης εφαρμογών DigiEduHack

Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την...

Ινστιτούτο για το Μέλλον (IFF)- ένα ερευνητικό κέντρο για τις αναδυόμενες  τεχνολογίες  

Το «Ινστιτούτο για το Μέλλον»  (The Institute For the Future -IFF) είναι ένα διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC)...

Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας

Ο Ευρωπαϊκός Μήνας Κυβερνοασφάλειας (ECSM) αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία της DG CONNECT, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών...

Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Tα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν μια καινοτόμα πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, μέλος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες...

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων

Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο να αναπτύξει και να συγκεντρώσει εκπαιδευτικό περιεχόμενο...

Προγράμματα επιμόρφωσης για το Δημόσιο Τομέα

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αποτελεί η ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων...

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week)

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού (EU Code Week) είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο, με κύριο στόχο να...

Αποτελέσματα 61 έως 72 από 73