Το «Junta Andalucía» είναι ένα πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας και αποτελεί προϊόν της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εκπαιδευτικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Κατάρτισης της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας  και της Amazon Web Services (AWS). 

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη της επόμενης γενιάς εμπειρογνωμόνων στο ψηφιακό περιβάλλον στην περιοχή και η ανταπόκριση στις αυξανόμενες απαιτήσεις για ΤΠΕ στην ισπανική αγορά εργασίας. Η κατάρτιση στο υπολογιστικό νέφος (cloud computing) μέσω του AWS Cloud, έχει ενσωματωθεί, ως συμπληρωματικό μάθημα, στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ΤΠΕ στην περιοχή της Ανδαλουσίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκίνησε το 2021 και θα διαρκέσει έως το τέλος Ιουλίου 2023. 

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης:

 • είναι το πρώτο του είδους του στην Ισπανία,
 • είναι διαθέσιμο σε 105 κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης στην Ανδαλουσία,
 • διαθέτει συνολικά 175 κύκλους εκπαίδευσης στην τεχνολογία της πληροφορικής,
 • προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις τεχνολογίες νέφους.

Το πρόγραμμα αναμένεται να εκπαιδεύσει περίπου 6.000 μαθητές στην Ανδαλουσία τα επόμενα 2 έτη. Επιπλέον, παρέχει υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων περισσότεροι από 700 έχουν ήδη συμμετάσχει σε διάφορες δραστηριότητες.

Η συγκεκριμένη κατάρτιση δεν περιορίζεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων, αλλά διευκολύνει παράλληλα την πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης στον τομέα (από την αρχιτεκτονική υπολογιστικού νέφους έως την ανάλυση δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) ή την ανάπτυξη λογισμικού) και σε θέσεις εργασίας «νεφοϋπολογιστικής», όπως η επιχειρηματική ανάπτυξη και το λεγόμενο DevOps, δηλ. το σύνολο των πρακτικών που συνδυάζουν την ανάπτυξη λογισμικού (Dev) και τις λειτουργίες πληροφορικής (Ops), με σκοπό την υψηλή ποιότητα λογισμικού. 

Αναδημοσίευση κειμένου: Junta Andalucía – Integrated Curriculum for Cloud Computing

Digital Skills & Jobs Platform, created by Cristina VICUÑA

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
05/09/2021T22:00:00
Λήξη
31/07/2023T09:15:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Χώρα
 • Ισπανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Περιφερειακή πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα