Στην Αυστρία η έλλειψη σε εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής ξεπερνά τις 24.000 θέσεις, ενώ εκτιμάται ότι, εντός των επόμενων 8 ετών, η έλλειψη σε εξειδικευμένα στελέχη πληροφορικής σε ολόκληρη την Ευρώπη, θα ανέλθει στα 11 εκατομμύρια.  Η διαδικτυακή πλατφόρμα digitalberufe.at:

 • παρέχει πληροφορίες και δυνατότητες επαγγελματικού προσανατολισμού για επαγγέλματα που απαιτούν ψηφιακές δεξιότητες και εξειδίκευση («ψηφιακά» επαγγέλματα),
 • περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα θέσεων εργασίας,
 • διαθέτει μια πολυμεσική ξενάγηση στον κόσμο των «ψηφιακών» επαγγελμάτων και της εξέλιξης τους στο μέλλον.

Η Πλατφόρμα Επαγγελματικού Προσανατολισμούdigitalberufe.at είναι μια πρωτοβουλία του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Έρευνας, και των εταιρειών Internetoffensive Österreich και whatchado GmbH.  Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, είναι η δημιουργία μίας πλατφόρμας που παρέχει συμβουλές και πληροφορίες σε ολόκληρο το φάσμα των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες και εξειδίκευση. Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα συμβάλλει στην περαιτέρω αξιοποίηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων που παρουσιάζονται στον τομέα των «ψηφιακών» επαγγελμάτων στην Αυστρία, αλλά και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για τα «ψηφιακά» επαγγέλματα.

Ιστορικό και Κύριοι Τομείς

Σύμφωνα με έρευνα της Eurostat, το 2019 το 55% των εταιρειών αντιμετώπισε δυσκολίες στην εξέρευση και απασχόληση εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα των ΤΠΕ, λόγω της μειωμένης υποβολής αιτήσεων, της έλλειψης επαρκών προσόντων των ενδιαφερομένων και των αποκλινουσών μισθολογικών προσδοκιών.  Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της ΕΕ.

Η ενημέρωση και η συμβουλευτική στα «ψηφιακά» επαγγέλματα αποτελούν τα βασικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος και βρίσκονται στον πυρήνα της πλατφόρμας digitalberufe.at. Στο πλαίσιο αυτό, ο δικτυακός τόπος επιχειρεί να δώσει απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Σε ποιους επαγγελματικούς τομείς είναι απαραίτητοι εργαζόμενοι με αυξημένες ψηφιακές δεξιότητες και εξειδίκευση;
 • Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές κάθε επαγγελματικού τομέα;
 • Ποια προσόντα απαιτούνται για να καλυφθεί μία θέση εργασίας με ζήτηση;

Η πλατφόρμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες-στόχους:

 • Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για την τάξη τους, καθώς και δωρεάν διδακτικό υλικό με δυνατότητα λήψης, ώστε να υποστηρίξουν τη δημιουργική ένταξη των μαθητών στα «ψηφιακά» επαγγέλματα.
 • Μαθητές, στους οποίους προσφέρεται ένας οδηγός προσανατολισμού με πρακτικές πληροφορίες για τα «ψηφιακά» επαγγέλματα.
 • Γονείς, οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε θέματα που αφορούν τα «ψηφιακά» επαγγέλματα και πληροφορίες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η εν λόγω πλατφόρμα προσανατολισμού έχει τη δυνατότητα αντιστοίχισης και προβολής ακριβώς εκείνων των ευκαιριών που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα του χρήστη.  Αρχικά, οι χρήστες απαντούν σε δεκατέσσερις σύντομες ερωτήσεις που αφορούν τα τρέχοντα ενδιαφέροντα τους.  Στη συνέχεια, λαμβάνουν σχετικά βίντεο με ιστορίες ανθρώπων που εργάζονται σε «ψηφιακά» επαγγέλματα. 

Η ανωτέρω διαδικασία χωρίζεται στις ακόλουθες επαγγελματικές κατηγορίες:

 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
 • Λειτουργικότητα και Ασφάλεια
 • Ψηφιακές Δεξιότητες

Για την κάθε ως άνω κατηγορία διατίθενται πληροφορίες των επαγγελματικών πεδίων, των μελλοντικών προοπτικών, του εισαγωγικού μισθού και των δυνατοτήτων κατάρτισης. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να «κατεβάσουν» έγγραφα σε μορφή PDF, όπου περιγράφονται τα διάφορα επαγγέλματα και προτείνονται κατάλληλες δράσεις για τους μαθητές.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η πλατφόρμα digitaleberufe.at μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσωπικό επίπεδο, βάσει των επιλογών του εκάστοτε χρήστη, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και στο πλαίσιο μαθημάτων επαγγελματικού προσανατολισμού ή σε τάξη διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η συνεχής και ευρεία χρήση της πλατφόρμας, η οποία χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό διαφάνειας και περιεχομένου με τη μορφή πολυμέσων. Τα βίντεο προσφέρουν ζωντανή παρουσίαση της κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας και παρέχουν δομημένες και εμπεριστατωμένες πληροφορίες. Αναφορικά με τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη», «Λειτουργικότητα και Ασφάλεια» και «Ψηφιακές Εφαρμογές», η πλατφόρμα παρέχει περιγραφή των προοπτικών τους στο μέλλον και πληροφορίες για τον εισαγωγικό μισθό και τις δυνατότητες κατάρτισης.

Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνεται η σφαιρική γνώση πάνω σε πολλά επαγγέλματα και προωθείται η κατάρτιση των μελλοντικών εξειδικευμένων στελεχών στον τομέα της πληροφορικής.

Αναδημοσίευση κειμένου: Austria – digitaleberufe.at Career Guidance Platform

Digital Skills & Jobs Platform, created by Birgit Aschemann

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/01/2019T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Αυστρία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα