Το πρόγραμμα Skolasajf στη Μάλτα παρέχει την ευκαιρία σε παιδιά ηλικίας 3 έως και 16 ετών να συμμετέχουν σε μια σειρά πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και φυσικών δραστηριοτήτων και εξορμήσεων, κατά τους θερινούς μήνες.

Πρόκειται για μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με απώτερο σκοπό μια κοινωνία κι ένα περιβάλλον υγιή.  Επιπροσθέτως, φιλοδοξεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τα παιδιά, ώστε να προαχθούν σε πολίτες που φροντίζουν την κοινότητα και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Skolasajf:

 • παρέχεται από τα κρατικά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και από τα 5 Κέντρα Πόρων (Resource Centres) στην περιοχή της Μάλτας και του Γκόζο,
 • διαρκεί οκτώ εβδομάδες, με τις δραστηριότητες να λαμβάνουν χώρα από Δευτέρα έως Παρασκευή,
 • έχει αναχθεί πλέον σε ετήσιο θεσμό,
 • σύμφωνα με το προγραμματισμό της δράσης, στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που φοιτούν σε κρατικά, ανεξάρτητα και εκκλησιαστικά σχολεία και διεξάγεται στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.

Φέτος, το ίδρυμα eSkills Malta συνεργάστηκε με τα ιδρύματα Data Science Malta και το Foundation for Educational Services (FES) για την παροχή μιας σειράς διασκεδαστικών συνεδριών ρομποτικής, σε 30 κέντρα του προγράμματος SkolaSajf.

Το Ίδρυμα αναγνωρίζει ότι η ρομποτική προσφέρει την ευκαιρία στα παιδιά να αποκτήσουν εξοικείωση με σύνθετα θέματα, όπως ο προγραμματισμός και η μηχανική, αλλά με έναν ευχάριστο και διαδραστικό τρόπο. Η ρομποτική αποτελεί μία ευχάριστη εισαγωγή στον προγραμματισμό και είναι μία εξαιρετική δεξιότητα που πρέπει να υιοθετηθεί για τη μελλοντική εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Παράλληλα, βοηθά τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ενθαρρύνει την περιέργεια και τη δημιουργικότητά τους και τα προετοιμάζει ώστε να ενταχθούν ομαλά σε ένα αναπτυσσόμενο τεχνολογικά μέλλον.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική; 

Το πρόγραμμα Skolasajf θεωρείται εξαιρετικά επιτυχημένο, χάρη στην προσέγγιση που υιοθετεί. Το πρόγραμμα Skolasajf διατίθεται:

 • 5 ημέρες την εβδομάδα σε 57 κέντρα στη Μάλτα και στο Γκόζο, εκ των οποίων τα 36 προσφέρουν διευρυμένες υπηρεσίες από νωρίς το πρωί και το απόγευμα, ώστε να εξυπηρετηθούν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι γονείς,
 • σε 5 Κέντρα Πόρων (Resource Centres), στα οποία συμμετέχουν μαθητές με αναπηρίες.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμα μία διευκόλυνση προς τους γονείς ώστε να διαχειρίζονται τις εργασιακές τους δεσμεύσεις.

Στο πρόγραμμα απασχολούνται 2.232 εργαζόμενοι ως Περιφερειακοί Συντονιστές, Συντονιστές Κέντρων, εργαζόμενοι στο χώρο της παιδικής μέριμνας, ψυχαγωγικής απασχόλησης και αθλητισμού.  Οι εργαζόμενοι αυτοί διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό των κέντρων και στην υλοποίηση του προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα υποστηρίζεται από ένα μεγάλο αριθμό εταίρων που παρέχουν τη συνεργασία τους και συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση των ευκαιριών μάθησης που παρέχονται στους σπουδαστές.

Αναδημοσίευση κειμένου: SkolaSajf – Malta, Digital Skills & Jobs Platform, created by eskills Foundation

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
30/06/2022T22:00:00
Λήξη
30/06/2022T22:05:00
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Μάλτα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα